ΟΛΗ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ( ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΦΕΚ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369/2016 - ΦΕΚ A 33 - 27.02.2016

«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 39: Εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 47:Δυνατότητα κάλυψης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της καταβαλλόμενης αποζημίωση στους απασχολούμενους στα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι

Άρθρο 49: Παράταση συμβάσεων στο ΑΠΘ

Άρθρο 51: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια

Άρθρο 52: Αποζημίωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πανελλαδικές, εξετάσεις ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας

Άρθρο 60: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

ΦΕΚ A 33 - 27.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27.02.2016 Σελίδες 40 (973 - 1012)
alt alt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Νόμος 4368/2016 -ΦΕΚ A 21 - 21.02.2016

"Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις"(Παράλληλο Πρόγραμμα)...Ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή, την Αντισταθμιστική Εκπαίδευση, το Ε.Α.Π. τις Βιβλιοθήκες κ.α...ΤΟ Φ.Ε.Κ.

Άρθρο 26 - Αντισταθμιστική Εκπαίδευση
Άρθρο 27 - Ρυθμίση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β.
Άρθρο 28 - Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
'Άρθρο 82 - Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ A 21 - 21.02.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.02.2016 Σελίδες 76 (537 - 612) Επανακυκλοφόρησε στις 22.02.2016
alt alt

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Νόμος 4351/15 ΦΕΚ A 164 - 04.12.2015

Άρθρο 21: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 37: Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 38: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 39: Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών
Άρθρο 41: Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμοι προς τα δημόσια
Άρθρο 42: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ι.Ε.Π. και θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 43: Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 44: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 46: Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 47: Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέωνΥπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΦΕΚ A 164 - 04.12.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.12.2015 Σελίδες 24 (9097 - 9120)
alt alt

***********************************************************************************

ΝΟΜΟΣ 4342/2015 ΦΕΚ A 143 - 09.11.2015
7 ΑΡΘΡΑ(39-45) ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΦΕΚ A 143 - 09.11.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.11.2015 Σελίδες 336 (1515 - 1850)
alt alt
***********************************************************************************
ΦΕΚ A 50 - 14.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2015 Σελίδες 24 (539 - 562) 

Φ.Ε.Κ. A 50 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327..."Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις"

(Επιλογή στελεχών, Λύκειο κ.λ.π)

alt alt
************************************************************************************
ΦΕΚ A 49 - 13.05.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.05.2015 Σελίδες 8 (531 - 538) 

ΤΟ Φ.Ε.Κ. A 49 - NOMOΣ 4326/2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ...Άρθρο 13 - Τράπεζα θεμάτων...Άρθρο 14 - Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών
Άρθρο 13 - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4186/2013 1.(Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)
Άρθρο 14 - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/1979.(Αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών)
alt alt
ΦΕΚ A 258 - 08.12.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.12.2014 Σελίδες 64 (7867 - 7930) 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310/2014 "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις."...Με τις τροπολογίες του Νέου Λυκείου και άλλες ρυθμίσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ

alt alt


ΦΕΚ A 189 - 10.09.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2014 Σελίδες 8 (6429 - 6436) Ιδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις(Μοριοδότηση αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες περιοχές-Διαγραφές φοιτητών κ.λ.π)
alt alt
ΦΕΚ A 117 - 14.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2014 Σελίδες 36 (3881 - 3916)

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018...Ν. 4263/14 (ΦΕΚ-117 Α/14-5-14)
alt alt
ΦΕΚ A 85 - 07.04.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.04.2014 Σελίδες 108 (1383 - 1490) - ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014 
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών
σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτρο−
φείων» (Α ́ 244) και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του
ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α ́ 56) καταργούνται
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ−ΠΑΡΑΤΑΣΗ−
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ−ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ−ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ-σελίς 1421
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚ−
ΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ−
ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ν. 4172/2013
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4: MH ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-σελίς 1423
alt alt
ΦΕΚ A 223 - 07.10.2014 "Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις" - 
Άρθρο 36

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών - Προϋπηρεσία Αναπληρωτών

Άρθρο 41

Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών

δημοσίων σχολείων

Ημερομηνία κυκλοφορίας 07.10.2014 Σελίδες 40 (7331 - 7370)
alt alt
ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.03.2014 Σελίδες 68 (1215 - 1282) 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις...ΤΟ Φ.Ε.Κ

Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας

alt alt
ΦΕΚ A 118 - 15.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.05.2014 Σελίδες 32 (3917 - 3948)
ΤΟ ΦΕΚ A 118 - 15.05.2014, ΝΟΜΟΣ 4264/2014, ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ("ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ") ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Άρθρο 45
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 46
Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής
Άρθρο 47
Ρύθμιση Θεμάτων
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων
Άρθρο 49
Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Άρθρο 51
Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%
Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
Άρθρο 56
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
alt alt
Προεδρικό Διάταγμα 28 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48 - 28.02.2014 στις 28.02.2014 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
alt alt
ΦΕΚ B 315 - 12.02.2014 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.02.2014 Σελίδες 16 (4113 - 4128)
alt alt
ΦΕΚ A 32 - 11.02.2014 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235 
Άρθρο 68
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παράγραφος 2
Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επιστροφή απζημιώσεων από εκπαιδευτικές άδειες
Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και πειθαρχικά παραπτώματα
Παράγραφος 3
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
Παράγραφος 4
Αριθμός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.02.2014 Σελίδες 144 (501 - 644)
alt alt
ΦΕΚ A 8 - 10.01.2014

ΑΡΘΡΟ 11: ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ/ΙΔΙΩΤ.ΣΧΟΛΕΙΑ/ΚΟΛΛΕΓΙΑ) & ΘΕΜΑΤΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΥΣΕΕΠ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ κ.α)

Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.01.2014 Σελίδες 8 (123 - 130)
alt alt
ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013 Νόμος 4186/2013 " 
"Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις."-ΑΡΘΡΟ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.09.2013 Σελίδες 52 (3111 - 3162)
alt alt
ΦΕΚ A 167 - 23.07.2013 - Νόμος 4172/2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2013 Σελίδες 60 (2457 - 2516) 

Το άρθρο 82 αφορά στους Εκπαιδευτικούς και έχει τίτλο:
“Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
alt alt
ΦΕΚ A 240 - 05.11.2013 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.152(ΦΕΚ Α 240 - 5.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΙ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ)
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.11.2013 Σελίδες 28 (4107 - 4134)
alt alt
ΦΕΚ A 107 - 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 - 1622)- 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152- Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:
...ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
alt alt
ΦΕΚ A 88 - 18.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 18.04.2013 Σελίδες 32 (1167 - 1198) Επανακυκλοφόρησε στις 30.04.2013-ΝΟΜΟΣ 4144-Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
alt alt
ΦΕΚ A 103 - 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 - 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
alt alt
ΦΕΚ A 83 - 09.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.04.2013 Σελίδες 12 (1085 - 1096)-Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
alt alt
ΦΕΚ B 614 - 15.03.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.03.2013 Σελίδες 8 (10797 - 10804) - Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
alt alt
Νόμος 4024 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226 - 27.10.2011 στις 27.10.2011 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ,ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. 
εδώ
alt alt
Νόμος 4093 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 - 12.11.2012 στις 12.11.2012 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
alt alt
Νόμος 3528 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 26 - 09.02.2007 στις 13.02.2007 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.(ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ)
alt alt

Νόμος 4057 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54 - 14.03.2012 στις 14.03.2012 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
alt alt

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ-https://seepea-stella.blogspot.gr/2015/01/blog-post_84.html

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρόσληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για την πρόσληψη αυτών.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α.
************************************************************************ 

Ποιά προϋπηρεσία θεωρείται Πραγματική Εκπαιδευτική Υπηρεσία

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9114605.pdf 


******************************************************************************** 

Υποχρεωτικό ωράριο εργασίας εκπ/κών και συμπλήρωση αυτού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΦΕΚ A 107 - 09.05.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.05.2013 Σελίδες 52 (1571 - 1622)- 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152- Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ , στη σελίδα 1608, αναφέρεται:
...ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας,
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
alt alt

ΦΕΚ B 449 - 03.04.2007
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.04.2007 Σελίδες 8 (9387 - 9394)
alt alt

(Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε - Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας και καθορισμός ωραρίου ΚΕ.Δ.Δ.ΥΚαθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε)

ΦΕΚ B 1503 - 08.11.2001 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Δ.Α.Υ/ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 13.11.2001 Σελίδες 16 (20939 - 20954)
alt alt
Νόμος 1264 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79 - 01.07.1982 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
alt alt
Νόμος 1566 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 - 30.09.1985 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
alt alt

Προεδρικό Διάταγμα 1 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1 - 03.01.2003 στις 13.01.2003 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ, ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
alt alt
Προεδρικό Διάταγμα 100 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94 - 22.05.1997 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
alt alt
Προεδρικό Διάταγμα 50 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 45 - 08.03.1996 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
alt alt
Νόμος 4115 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24 - 30.01.2013 στις 30.01.2013 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(ΑΡΘΡΟ 39-Ε.Δ.Ε.Α.Υ-Σ.Δ.Ε.Υ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
alt alt

Νόμος 3966 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 118 - 24.05.2011 στις 25.05.2011 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.(ΑΡΘΡΟ 56 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
alt alt
Νόμος 3848 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71 - 19.05.2010 στις 19.05.2010 Επανακυκλοφόρησε στις 20.05.2010 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
alt alt
Νόμος 3699 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199 - 02.10.2008 στις 06.10.2008 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
alt alt
Νόμος 2817 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 - 14.03.2000 στις 17.03.2000 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
alt alt
ΦΕΚ B 1286 - 12.09.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15.09.2006 Σελίδες 12 (17317 - 17328) 

Διακοπές - Αργίες μαθητών - Σχολικές εορτές (ΦΕΚ Β'/1286/12.9.2006)

alt alt

*************************************************************************

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΩΝ

(Ακολούθως παρατίθενται οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών, έχοντας υπόψη την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013 και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012.)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

************************************************

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΑΔΕΙΩΝ σε μορφή PDFεδώ & DOCεδώ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΔΕΙΕΣ (1): ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/1.html
ΑΔΕΙΕΣ (2): ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/2_22.html
ΑΔΕΙΕΣ (3): ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/3.html
ΑΔΕΙΕΣ (4): ΕΙΔΙΚΕΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/4_21.html
ΑΔΕΙΕΣ (5): ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/5.html
ΑΔΕΙΕΣ (6): ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/6_18.html
ΑΔΕΙΕΣ (7): ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/7_17.html
ΑΔΕΙΕΣ (8): ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/8_16.html
ΑΔΕΙΕΣ (9) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/9.html
ΑΔΕΙΕΣ (10): ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΕΣ (παραμεθορίου-ανυπαιτίου κωλύματος κλπ):https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/10.html
ΑΔΕΙΕΣ (11): ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΕΣ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/11.html
ΑΔΕΙΕΣ (12): ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ: https://agonsysp.blogspot.gr/2013/02/12_14.html
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ https://users.sch.gr/dimitrako/wp-content/uploads/adeies-anapliroton-2009.pdf

Σημείωση από ΠΕΑΔ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 7 ( ΕΠΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2007.Με το άρθρο 48 παρ.4 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007τ.Α) οι μέρες ορίζονται σε δέκα ( 10 ) Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ: https://seepea-stella.blogspot.gr/2014/01/blog-post_8854.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και αδειών εξετάσεων
Άδειες άνευ αποδοχών:
Άρθρο 51 του ν.3528/2007 alt alt
Άρθρο 16, περ.Ε, του ν.1566/1985 alt alt
Π.Δ1, άρθρο 15&21
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους:
Άρθρο 59,παρ.1,2,3 του ν.3528/2007 alt alt
Άδειες εξετάσεων:
Άρθρο 60, παρ.1,2 του ν.3528/2007 alt alt

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
..........................................................................................................
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
--------------------------------------------------------- 
Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΕΔΩ
................................................................................................. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με πιστοποιητικά, πτυχία, διπλώματα και απολυτήριους τίτλους που αναφέρονται :
Α. Στο Προεδρικό Διάταγμα 50/2001
Όπως τροποποιήθηκε
Β. Με το Προεδρικό Διάταγμα 347/2003 
Γ. Με το Προεδρικό Διάταγμα 116/2006 και
Δ. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/2007 


-----------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Από εδώ:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/3.Anagorisiproipiresias/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ. Από εδώ:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/3.Anagorisiproipiresias/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ. Από εδώ:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/3.Anagorisiproipiresias/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%84%CF%81.%20%CE%98%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Από εδώ:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/3.Anagorisiproipiresias/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Από εδώ:https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/3.Anagorisiproipiresias/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1

Διαδικασία συνταξιοδότησης. Από εδώ: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/2Diadikasiasintaxiodotisis

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών ΣυντάξεωνΚώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
Κώδικας Πολεμικών ΣυντάξεωνΚώδικας Πολεμικών Συντάξεων
Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού ΣιδηροδρόμωνΚώδικας Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων
Νόμος 3865/2010 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του ΔημοσίουΝόμος 3865/2010 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου
Νόμος 4002/2011 Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του ΔημοσίουΝόμος 4002/2011 Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου
Νόμος 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ΡυθμίσειςΝόμος 4024/2011 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
alt
Νόμος 4093 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222 - 12.11.2012 στις 12.11.2012 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.
alt alt
ΦΕΚ A 103 - 29.04.2013
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.04.2013 Σελίδες 20 (1497 - 1516)-ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4151-Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών,δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.
alt alt

Συχνές Ερωτήσεις Πολιτικών Υπαλλήλων ΕΔΩ

Συχνές Ερωτήσεις Συνταξιούχων ΕΔΩ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ - ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ- https://seepea-stella.blogspot.gr/2015/03/blog-post_199.html

---------------------------------------------------------------------- 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΑΥΞΗΣΗ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π
Νόμος 1566 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167 - 30.09.1985 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
alt alt
Νόμος 2817 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 - 14.03.2000 στις 17.03.2000 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
alt alt
ΦΕΚ B 1248 - 24.09.2002
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.10.2002 Σελίδες 8 (16863 - 16870)
alt alt
ΦΕΚ B 1375 - 03.08.2007
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09.08.2007 Σελίδες 8 (20137 - 20144)
alt alt
ΦΕΚ B 1406 - 30.09.2003
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.10.2003 Σελίδες 8 (19617 - 19624)
alt alt
ΦΕΚ B 1494 - 10.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.10.2006 Σελίδες 8 (20005 - 20012)
alt alt
ΦΕΚ B 1545 - 20.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.10.2006 Σελίδες 8 (21021 - 21028)
alt alt
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
Σ.Σ:
Για τις κάτωθι αποφάσεις δεν μπορεί να αναρτηθεί αρχείο pdf καθότι δεν αναφέρεται ΦΕΚ
Απόφ. 926/Γ6/2-8-2001 (Προκήρυξη θέσεων Ε.Ε. Π & Ε.Β.Π) {Κατανομή}
·Απόφ. 115667/Γ6/1-11-2002 (Κατανομή)
·Απόφ. 22683/Γ6/4-2-2003 (Κατανομή)
·Απόφ. 60441/Γ6/17-6-2005 (Κατανομή)
Απόφ. 323/Γ6/14-8-1986 (Κατανομή)
Νόμος 2817 
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 78 - 14.03.2000 στις 17.03.2000 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
alt alt
ΦΕΚ B 1545 - 20.10.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.10.2006 Σελίδες 8 (21021 - 21028)
alt alt
ΦΕΚ B 744 - 12.10.1988
Σελίδες 8
alt alt
ΦΕΚ B 736 - 02.10.1989
Σελίδες 8
alt alt
ΦΕΚ B 699 - 21.04.2008
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.05.2008 Σελίδες 8 (8595 - 8602)
alt alt
ΦΕΚ B 694 - 09.09.1993
Σελίδες 8
alt alt
ΦΕΚ B 639 - 10.04.2008
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.04.2008 Σελίδες 8 (7967 - 7974)
alt alt
ΦΕΚ B 504 - 16.09.1987
Σελίδες 12
alt alt
ΦΕΚ B 424 - 07.04.2006
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.04.2006 Σελίδες 8 (5441 - 5448)
alt alt
ΦΕΚ B 368 - 12.05.1997
Σελίδες 8
alt alt