Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Ενημερωτικό σημείωμα από το Γ. Δημητρακόπουλο, Αναπληρωματικό Αιρετό Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

 

Από 1ης Ιανουαρίου «εισέβαλε» στη ζωή μας ο νέος ασφαλιστικός Οργανισμός (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με τον οποίο συρρικνώνονται περαιτέρω οι παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Παρά το γεγονός ότι η θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού είχε προγραμματιστεί από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υπήρξε πλατιά ενημέρωση των ασφαλισμένων ούτε από την πλευρά της Πολιτείας ούτε από τα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ). Με το παρόν (πατήστε εδώδεκασέλιδο σημείωμα – και για διευκόλυνση των συναδέλφων - επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε τις ισχύουσες διατάξεις μέσα από τις παρακάτω ενότητες:

(πατήστε εδώ για τη λίστα των συμβεβλημένων ιατρών)

 

 1.  Τι είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 2.  Ποιοι υπάγονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 3.  Ποιοι παρέχουν ιατρική περίθαλψη
 4.  Προληπτική ιατρική
 5.  Δομές που παρέχεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 6.  Παρακλινικές εξετάσεις
 7.  Φαρμακευτική περίθαλψη
 8.  Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό
 9.  Νοσοκομειακή περίθαλψη
 10.  Οδοντιατρική περίθαλψη
 11.  Εξωσωματική γονιμοποίηση
 12.  Μαιευτική περίθαλψη
 13. Οπτικά – Γυαλιά οράσεως
 14. Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες – εργοθεραπείες − ψυχοθεραπείες
 15. Ειδική Αγωγή
 16. Αναγνώριση δαπανών - Παραγραφή