Οι συγχωνεύσεις - καταργήσεις… ξανάρχονται! Τι ισχύει για Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς. Ενημερωτικό σημείωμα του Γ. Δημητρακόπουλου, Αναπληρωματικού Αιρετού ΚΥΣΠΕ

 

Τι ισχύει για το Διευθυντή Σχολικής Μονάδας όταν αυτή καταργείται;

Τι ισχύει για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όταν αυτές συγχωνεύονται;

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς Σχολικών Μονάδων όταν αυτές συγχωνεύονται;

Ποια η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών;

Δείτε εδώ το τρισέλιδο ενημερωτικό σημείωμα 

Κατεβάστε το Π.Δ. 50/96 και 100/97