ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 16/6 ΩΣ 22/6/2015:

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60_ 2014 – 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ