Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (150 θέσεις)
 2. Πληροφορική (800 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις)
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ- Wroslaw (450 θέσεις) (Οι 100 θέσεις είναι για το πρόγραμμα ΕΑΠ- WROSLAW)
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (430 θέσεις)
 4. Τραπεζική (455 θέσεις)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (450 θέσεις)
 6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις)
 7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις)
 8. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (370 θέσεις)
 9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85 θέσεις)
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις)
 11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις)
 12. Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις)
 13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30 θέσεις)
 14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (35 θέσεις)
 15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (50 θέσεις)
 16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90 θέσεις)
 17. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (90 θέσεις)
 18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
 19. Σχεδιασμός Φωτισμού (60 θέσεις)
 20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (30 θέσεις)
 21. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (120 θέσεις)
 22. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (35 θέσεις)
 23. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (50 θέσεις)
 24. Επιστήμες της Αγωγής (750 θέσεις)
 25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (250 θέσεις)
 26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (120 θέσεις)


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2015.

Διαβάστε την ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ!