ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Picture

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως καινοτόμος διαδικασία και εκπαιδευτική πράξη έχει μπολιάσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε αρκετά σημεία και ιδιαίτερα ως προς τη μεθοδολογία και τη διδακτική προσέγγιση.
Το σχέδιο εργασίας (project), ειδικά, αποτελεί τη σημαντικότερη μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης ενός προγράμματος Π.Ε., κυρίως στην Πρωτοβάθμια αλλά και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Κάθε χρόνο, βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν εθελοντικά σχέδιο ανάπτυξης πολύμηνου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για να εγκριθεί και το οποίο θα εφαρμόσουν στη συνέχεια με τους μαθητές τους στη σχολική τάξη.
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων με ιδέες και προτάσεις ώστε  να ετοιμάσουν τα σχέδιά τους, δίνοντας μια συνοπτική περιγραφή των σχεδίων εργασίας, ενώ αντίστοιχα πολλά εισαγωγικά σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που διοργανώνονται από τα ΚΠΕ και τις Δ/νσεις Εκπ/σης δια των Υπευθύνων, έχουν ως θεματική το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Το παρόν  βιβλίο έχει ως στόχο να στηρίξει με προτάσεις και ιδέες τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να σχεδιάσει το πρόγραμμά του με βάση τις αρχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καταθέτοντας ενδεικτικά σχέδια ανάπτυξης στις βασικές θεματικές ενότητες της Π.Ε. 
Μοιραζόμαστε μαζί σας προτάσεις και ιδέες για το πώς θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα Π.Ε. στην τάξη, εσείς έχετε τη χαρά της πρωτότυπης και καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη και εμείς τη χαρά της καθοδηγητικής στήριξης στο έργο σας αυτό.
 
Ελένη Νιάρχου – Νίκος Στεφανόπουλος
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ Ε-BOOK TΩΝ ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: