Λογισμικό υποστήριξης

Λογισμικό υποστήριξης
Προτάσεις λογισμικών

Λίστα με λογισμικό υποστήριξης

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των περισσότερων εκπαιδευτικών διαθέτουν λειτουργικό σύστημα της Microsoft και για να γίνει η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων τους χρειάζεται η εγκατάσταση ορισμένων λογισμικών. Στο συγκεκριμένο άρθρο υπάρχει μια λίστα με ονομασίες, συνδέσμους και λειτουργίες λογισμικών κυρίως για το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Η λίστα μας θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 


Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιλέγουν τα λογισμικά που θα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους χρησιμοποιώντας ως κριτήρια

α) τη χρησιμότητά τους για την εξυπηρέτηση μιας εργασίας.

β) το εύκολο και κατανοητό περιβάλλον χρήσης τους.

γ) την υποστήριξή τους με οδηγίες χρήσης.

δ) τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνία με τον προγραμματιστή τους.

ε) τη διάθεση συχνών αναβαθμίσεων.

στ) την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο περιβάλλον χρήσης τους.

Περισσότερα στοιχεία στο άρθρο "Λογισμικό για όλους"


Οι χρήστες, κατά την επιλογή των λογισμικών, πρέπει πάντα να ξεκινάνε με το ερώτημα:

Ποια εργασία θέλω να κάνω με το συγκεκριμένο λογισμικό;

Θέλω…

01...να προστατέψω τον υπολογιστή…

α) ...από ιούς.

 

 

 

 

β) ...από κλοπή.

 

 

Περισσότερα στοιχεία στο άρθρο "Φορητός σε αναζήτηση"

02...να δω ή να παρουσιάσω στα παιδιά ένα βίντεο.

 

 

03...να επεξεργαστώ ένα βίντεο και να κάνω μια ταινία.

 

 

04...να μετατρέψω ένα CD ήχου σε αρχεία mp3 ή wav.

 

 

05...να κόψω ή να ενώσω αρχεία ήχου.

 

 

06...να αποσυμπιέσω αρχεία με επέκταση zip, rar κ.α.

 

 

07...να διαβάσω και να επεξεργαστώ αρχεία PDF.

 

 

08...να αποθηκεύσω αρχεία σε τύπο PDF.

 

 

09...να επεξεργαστώ φωτογραφίες και να βάζω εφέ.

 

 

10...να αντιγράψω δίσκους ήχου ή δεδομένων.

 

 

12...να μπαίνω σε ιστοσελίδες του διαδικτύου…

 

 

α) ...χωρίς να βλέπω διαφημιστικά μηνύματα σε πλαίσια.

 

 

β) ...να ανοίγουν τα αρχεία του MS Office χωρίς να είναι αυτό εγκαταστημένο

 

 

13...να μεταφέρω αρχεία από τον έναν υπολογιστή στον άλλον.

 

 

 

 

 

 

14...να ελέγξω έναν υπολογιστή από έναν άλλον.

 

 

Συχνά οι χρήστες κάνουν εγκατάσταση πολλών λογισμικών στους υπολογιστές τους και ξεχνάνε να απεγκαταστήσουν εκείνα τα προγράμματα που δε σκοπεύουν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν. Συσσωρεύονται έτσι άχρηστα λογισμικά που υπερκαλύπτουν άλλα, που θεωρούνται χρήσιμα, δημιουργώντας προβλήματα λειτουργίας του υπολογιστή. Η απεγκατάσταση των λογισμικών στα MS Windows 7 γίνεται από την Έναρξη και επιλογή Πίνακας ελέγχουΠρογράμματα και δυνατότητες.