Δημιουργία δοκιμασιών (test) στα Μαθηματικά

Εργασίες στα Μαθηματικά
Εξάσκηση και εξέταση

 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του. Είναι τόσο χρήσιμος στη διδασκαλία όσο ο πίνακας και η κιμωλία. Όμως για να προσφέρει o H/Y σωστά τις «υπηρεσίες» του στο μάθημα χρειάζεται να γίνει σωστός χειρισμός απ` όλους και καλή προετοιμασία υλικού από τον εκπαιδευτικό. Ο ιστότοπος ThatQuiz είναι μια από τις καλύτερες και δωρεάν υπηρεσίες δημιουργίας και εκτέλεσης δραστηριοτήτων για πολλά πεδία μάθησης και κυρίως για τα μαθηματικά.

► Λειτουργία της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία περιέχει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων στα μαθηματικά, αλλά και σ` άλλα θεματικά πεδία, που μπορούν να εκτελεστούν στον υπολογιστή της τάξης από τους μαθητές. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού για κάθε εκπαιδευτικό με σκοπό τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την επεξεργασία, τον προγραμματισμό και τη δημοσίευση των προσωπικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία της υπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός επίσης μπορεί να δημιουργήσει δραστηριότητες για την εξέταση ή για την εξάσκηση των μαθητών του σε συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα όπως και να διαχειρίζεται τη βαθμολογία που προκύπτει από την εκτέλεση διαφόρων δοκιμασιών.

► Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία δεν απαιτεί εγγραφή από τους μαθητές αλλά μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δασκάλου. Η δημιουργία λογαριασμού στον πάροχο gmail.com δίνει τη δυνατότητα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων για τη βαθμολογία των μαθητών και μέσα από το περιβάλλον της υπηρεσίας.

► Δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς όλους τους χρήστεςΔεν προβάλλονται διαφημίσεις και δεν απαιτεί καμία συνδρομή. Όλα τα στοιχεία που εισάγονται στην υπηρεσία είναι εμπιστευτικά και δε χρησιμοποιούνται για κανένα διαφημιστικό ή άλλο σκοπό από τους ιδιοκτήτες του χώρου ThatQuiz. Τα κείμενα και τα πολυμέσα, που εισάγουν οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από πνευματικά δικαιώματα ή να έχουν δημόσια άδεια χρήσης ή να είναι προσωπικά δημιουργήματα.

► Γλώσσα χρήσης της υπηρεσίας.

Το περιβάλλον χρήσης της υπηρεσίας είναι πολυγλωσσικόΤο εργαστήρι συμμετέχει στη δημιουργία του ελληνικού περιβάλλοντος για τον ιστότοπο ThatQuiz και σύντομα η ελληνική θα είναι η ενδέκατη γλώσσα περιβάλλοντος της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Όλοι μπορείτε να βοηθήσετε στην ολοκλήρωση του ελληνικού περιβάλλοντος. Στείλτε ένα μήνυμα στο εργαστήριο με τις αβλεψίες και τις διορθώσεις στην μετάφραση του περιβάλλοντος ή ακόμα ζητήστε να αναλάβετε τη μετάφραση κειμένων που δεν έχουν ακόμα αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα.

► Περιβάλλον χρήσης της υπηρεσίας.

Η αρχική σελίδα της υπηρεσίας περιλαμβάνει συνδέσμους για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών (τεστ) με σκοπό την εξάσκηση σ` ένα πλήθος διδακτικών αντικειμένων. Οι περισσότερες δοκιμασίες σχετίζονται με τα μαθηματικά και, για την καλύτερη αναζήτηση και χρήση τους, είναι χωρισμένες σε κατηγορίες.

Εικόνα 01 Η αρχική σελίδα της υπηρεσίας

Υπάρχουν έτσι δοκιμασίες για τους ακέραιους αριθμούς, τα κλάσματα, τις μαθηματικές έννοιες και τη γεωμετρία. Επίσης είναι διαθέσιμες και δοκιμασίες για την εκμάθηση του λεξιλογίου ορισμένων γλωσσών, τη γεωγραφία αλλά και διάφορες άλλες επιστήμες όπως το κύτταρο και την ανατομία για τη βιολογία.

Στην αρχική σελίδα υπάρχει η δυνατότητα για εγγραφή και σύνδεση σε λογαριασμό εκπαιδευτικού, όπως και εισαγωγή κωδικού από κάποιον μαθητή για την άμεση εκτέλεση μιας προσωποποιημένης δοκιμασίας. Επίσης οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει και να εκτελέσει μια από τις δημόσιες δοκιμασίες που σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς – μέλη της υπηρεσίας.

Το περιβάλλον χρήσης για κάθε δοκιμασία είναι χωρισμένο σε τρία μέρη.

Εικόνα 02 Το περιβάλλον χρήσης των δοκιμασιών

Στο αριστερό μέρος υπάρχουν οι διαθέσιμες επιλογές της δοκιμασίας (1). Σε όλες τις δοκιμασίες υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της έκτασης (αριθμός) των ζητούμενων απαντήσεων. Πρόκειται για τον αριθμό των κενών που πρέπει να συμπληρώσει ή των ερωτήσεων που οφείλει να απαντήσει ο μαθητής. Μια άλλη ρύθμιση είναι η επιλογή επιπέδου γνώσεων του μαθητή που διαμορφώνει και το επίπεδο δυσκολίας της δοκιμασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ορισμού χρόνου ολοκλήρωσης δοκιμασίας και επεξήγησης για κάθε απάντηση που δίνεται από τους μαθητές. Ο αριθμός στο πεδίο της επεξήγηση αναφέρεται σε δευτερόλεπτά και ορίζει το πόσο γρήγορα προβάλλεται μια επεξήγηση στην οθόνη μετά την εισαγωγή μιας απάντησης.

Εκτός όμως από τη δυνατότητα ρυθμίσεων, στο αριστερό μέρος της οθόνης, υπάρχουν και οι επιλογές περιεχομένου (2), που δεν είναι οι ίδιες σε κάθε δοκιμασία. Διαφοροποιούνται αυτές οι επιλογές ανάλογα με το είδος της δοκιμασίας. Σε μια προσωποποιημένη εξέταση ή δοκιμασία σχεδιασμένη από εκπαιδευτικό οι επιλογές του αριστερού μέρους δεν είναι ενεργοποιημένες.

Στο κεντρικό μέρος της οθόνης εκτελείται η δοκιμασία (3) και οι μαθητές μπορούν να μετακινήσουν κάρτες, να επιλέξουν στοιχεία ή να συμπληρώσουν κενά στις εργασίες που τους παρουσιάζονται.

Στα αριστερά της οθόνης (4) υπάρχει πλαίσιο αναφοράς του αριθμού των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων, πλαίσιο μέτρησης χρόνου (χρονόμετρο) και πλήκτρα πλοήγησης για την εύκολη μετάβαση από τη μία εργασία στην άλλη. Σε ορισμένες δοκιμασίες, στον κάτω αριστερό χώρο, προβάλλονται οδηγίες συμπλήρωσης των εργασιών. Εκεί υπάρχει και το πλήκτρο Επαναφοράς των ρυθμίσεων (5) στις αρχικές για κάθε δοκιμασία που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός. Η επιλογή για δημιουργία συνδέσμου (6) επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κοινοποιήσει μια παραμετροποιημένη δοκιμασία σε μαθητές ή σε άλλους συναδέλφους.

Στο τέλος της δοκιμασίας εμφανίζεται ένας πίνακας με συγκεντρωτικά στοιχεία επίδοσης παρέχοντας και τη δυνατότητα προβολής, επιστροφής και διόρθωσης των λανθασμένων απαντήσεων.

Εικόνα 03 Ο πίνακας με τα αποτελέσματα της δοκιμασίαςRead more: https://www.labschool.eu/web-service/thatquiz-org-el.html#ixzz3VjLKfAfA 
LabSchool.EU