Χρήσιμες σελίδες και ιστολόγια για όλες τις τάξεις (διαρκής ανανέωση)

Μετά από αρκετά αιτήματα συναδέλφων και για να υπάρχει γενικότερα ένας κατάλογος με τους ιστότοπους που υπάρχουν ανά τάξη, έφτιαξα τον παρακάτω πίνακα. Εξυπακούεται πως δεν έχω βρει όλες τις σελίδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά με τον καιρό ευελπιστώ (και με την πολύτιμη βοήθειά σας) ο πίνακας να συμπληρωθεί ικανοποιητικά.


Α΄τάξη 
 
Β' τάξη 
Δ' τάξη
Ε'  τάξη 
Για διάφορες ή όλες τις τάξεις:
 
και το πολύ καλό κανάλι της Ράνιας στο
 Youtube με έξυπνα βίντεο που κάνει 
"μάθημα" σε απλή και κατανοητή γλώσσα ,
 εξαιρετικό για την επανάληψη στο σπίτι!