10 ιστοσελίδες με αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών της Β΄ Λυκείου.

 

 Η ιστοσελίδα του καθηγητή Πληροφορικής Ευάγγελου Χ. Ζιούλα 

Σύνδεσμος: https://www.zioulas.gr/index.files/Page1018.htm

2. Η ιστοσελίδα του καθηγητή Πληροφορικής Αθανάσιου Πέρδου

Σύνδεσμος: https://users.uom.gr/~perdos/Lessons/comtech.htm

3. Η ιστοσελίδα της καθηγήτριας Πληροφορικής Γεωργίας Κυριακάκη

Σύνδεσμος: https://gkyriakaki.korakies.gr/index.php?option=com_content&task=category§ionid=2&id=3&Itemid=20


4.Το ιστολόγιο του καθηγητή Πληροφορικής Παύλου Τουκίλογλου

Σύνδεσμος: https://toukiloglou.blogspot.com/p/blog-page_02.html


5. Ένα ιστολόγιο για το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Σύνδεσμος: https://te-ep.blogspot.com/

 

 

 

 

6. Η ιστοσελίδα της καθηγήτριας Πληροφορικής Μ. Σκιαδέλλη

Σύνδεσμος: https://glotta.ntua.gr/~skiadeli/lykeio/TE.htm

 

7. Υλικό από την ιστοσελίδα του ΓΕΛ Καρπενησίου

Σύνδεσμος: https://1lyk-karpen.eyr.sch.gr/comtech.html

 

8. Η ιστοσελίδα του καθηγητή Μανόλη Κούσλογλου

Σύνδεσμος: https://users.sch.gr/kusman/TEXNOLOGIA.htm

 

9. Υλικό από την ιστοσελίδα learner.gr

Σύνδεσμος: https://www.learner.gr/Lykeio/B_L/ComTech_B_L/ComTech_B_L.htm

 

10. Η ιστοσελίδα του καθηγητή Ιωάννη Κοκκινίδη

Σύνδεσμος: https://blogs.sch.gr/jkokky/%CF%84%CE%B5/