Χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για την τέταρτη τάξη του δημοτικού.

 

ΤΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ν. Γλώσσα
 
 
Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση των γραμ. φαινομένων
 
Εργασία γραμματικής σε προβολή Power Point
 
 
 
 
 
 
 

 

Μαθηματικά

Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση της αριθμητικής
 
   
   
   
   

 

Ιστορία

Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση της Ιστορίας
 
Εργασία Ιστορίας σε προβολή Power Point  

 

Εμείς και ο Κόσμος

Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση της ύλης
 
Εργασία επαναληπτική α΄τεύχους σε προβολή Power Point
 
Εργασία επαναληπτική β΄τεύχους σε προβολή Power Point
 
Μαθαίνω τους νομούς της Ελλάδας (αρχείο zip)  
Νομοί και πρωτεύουσες της Ελλάδας (αρχείο zip)  

 

Θρησκευτικά

Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση της ύλης