χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για την πρώτη τάξη του δημοτικού.

 

ΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Ν. Γλώσσα
Καθημερινά φύλλα εργασιών σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου.
 
Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση των γραμ. φαινομένων
 
Επαναληπτικές online ασκήσεις γλώσσας με το Hot Potatoes
 
Ασκήσεις online με θέμα την αλφαβητική σειρά των λέξεων
 
Κι άλλες ασκήσεις online με θέμα την αλφαβητική σειρά των λέξεων
 
Άσκηση σχηματισμού προτάσεων online
 
Άσκηση με αντίθετες λέξεις (αρχείο Power Point)
 
   
Μαθηματικά
Καθημερινά φύλλα εργασιών σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου
 
Ασκήσεις με προσθέσεις (πρόγραμμα hot potatoes)
 
Ασκήσεις με αφαιρέσεις (πρόγραμμα hot potatoes)
 
Ασκήσεις με αφαιρέσεις ως το πέντε
 
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις ως το οχτώ
 
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις
 
Ασκήσεις με προσθαφαιρέσεις
 
Ασκήσεις με πολλαπλασιασμούς
 
Ασκήσεις με πολλαπλασιασμούς (αρχείο Zip)
 
Επανάληψη αριθμητικής (αρχείο Zip)
 
Οι αριθμοί ως το δέκα (αρχείο RaR)  
   
Εμείς και ο Κόσμος
Ασκήσεις με τα είδη των φυτών
 
Ασκήσεις με φυτά
 
Ασκήσεις επανάληψης