Χρήσιμες εργασίες - ασκήσεις για την πέμπτη τάξη του δημοτικού.

 

ΤΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ν. Γλώσσα
Ασκήσεις επανάληψης για τη γλώσσα online
 
Φύλλα εργασιών για τη γλώσσα (word)
 
Ασκηση σχηματισμού του αορίστου online
 
   
   

 

Μαθηματικά

Φύλλα εργασιών για τα Μαθηματικά (word)
 
   
   
   

 

Ιστορία

Ασκήσεις κεφαλαίων 1-14 του βιβλίου της ιστορίας online
 
Φύλλα εργασιών για την Ιστορία (word)
 
Ιστορικά σταυρόλεξα (online)
 
   

 

Γεωγραφία

Φύλλα εργασιών για τη Γεωγραφία (word)
 
Ασκήσεις επανάληψης για τη Γεωγραφία online
 
   
   

 

Φυσική

Φύλλα εργασιών για τη Φυσική (word)
 
Ασκήσεις επανάληψης για τη Φυσική online
 
Επανάληψη στα φυτά
 
Επανάληψη στα ζώα
 
Επανάληψη στο πεπτικό σύστημα