Υλικό σχετικό με την πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ

 

Δημιουργός του παρακάτω υλικού είναι ο Γιάννης Σαλονικίδης

========================================================

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ερωτήσεις από όλες τις ενότητες 100 ερωτήσεις
Εισαγωγικές έννοιες 50 ερωτήσεις
Επεξεργασία κειμένου 40 ερωτήσεις
Υπολογιστικά φύλλα 40 ερωτήσεις
Λογισμικό Παρουσίασης 30 ερωτήσεις
Διαχείριση πληροφοριών & Επικοινωνίας 50 ερωτήσεις
Ασκήσεις για την πιστοποίηση στις ΤΠΕ (497 Kb ) 210 ερωτήσεις
Ερωτήσεις από όλες τις ενότητες (258 Kb ) 100 ερωτήσεις

========================================================

Δημιουργός του παρακάτω υλικού είναι ο Βασίλης Μισαηλίδης

========================================================

 

Παρακάτω θα βρείτε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα hot potatoes και ανταποκρίνονται στην ύλη της πιστοποίησης. Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!!!!!!!!!

 

1ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών
Τα αρχεία εργασίας που είναι απαραίτητα για το 1ο τεστ κατεβάστε τα από εδώ

Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

3ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

 

4ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

 

5ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

6ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

 

7ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

8ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

9ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

10ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

11ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

12ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών για το internet

13ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών για το internet

14ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

15ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

16ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

17ο Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις ερωτήσεις κατά ενότητα όπως περιέχονται στο cd που μας έδωσαν κατά την διάρκεια  των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Όλες οι ερωτήσεις με απαντήσεις στις Εισαγωγικές Έννοιες Πληροφορικής(35 ερωτήσεις )

Όλες οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις για την επεξεργασία κειμένου (Word)(74 ερωτήσεις )

Όλες οι ερωτήσεις με απαντήσεις στα υπολογιστικά φύλλα (Excel) (42 ερωτήσεις )

Όλες οι ερωτήσεις  με τις  απαντήσεις για τη διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες (38 ερωτήσεις)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ασκήσεις για τα Windows

Ασκήσεις για το Word και το Excel

Ασκήσεις για το Power Point

Ασκήσεις για το Internet 1

Ασκήσεις για το Internet 2

Ασκήσεις για το Internet 3

Ασκήσεις από όλες τις ενότητες