Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση...

Το Ιστολόγιο απευθύνεται σε Καθηγητές και Καθηγήτριες της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Περιέχει υποστηρικτικό υλικό, ηλεκτρονικά μαθήματα, πρακτικά συνεδρίων και on-line ενημέρωση συνεδρίων, συνδέσεις με ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιθήκες, αλλά και χρήσιμες βιβλιογραφικές πηγές, χρήσιμες ιστοσελίδες, κλπ. Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η ανοικτή πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων σε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες, που θα τους/τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν ευκολότερα στο έργο τους.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να το δείτε: spanagiotidou.blogspot.com/2012/01/blog-post_4445.html