Τομές στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, του αιρετού στο ΑΠΥΣΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κώστα Ανθόπουλου

 

Του ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπαιδευτικού
Αιρετού ΑΠΥΣΠΕ  Κεντρικής Μακεδονίας

Οι καταστατικές αλλαγές ως πολιτική   αναγκαιότητα, για την αναγέννηση  του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
Προβληματισμοί  για ένα νέο μοντέλο συνδικαλιστικής οργάνωσης  των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄

Σκέψεις και προβληματισμοί για τις καταστατικές αλλαγές

Στο χρονικό διάστημα που μας πέρασε, το οποίο συνέπεσε με προεκλογικές δραστηριότητες και με συνθήκες έντονης πολιτικής ρευστότητας  και ανακατατάξεων στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας, πραγματοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών Συλλόγων Α/θμιας Εκπ/σης.
Στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, βρίσκονταν θέματα με ξεχωριστή κρισιμότητα και προκάλεσαν όπως ήταν διαμορφωμένα, το άμεσο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της βάσης (οικονομικές διεκδικήσεις, μισθολόγιο, προσχολική αγωγή, μετεκπαίδευση, αξιολόγηση κλπ.). Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές εξελίξεις μετά την 17η Ιουνίου, θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πατρίδα μας.
Εξίσου αλήθεια όμως, είναι και το γεγονός ότι επιβάλλεται να επέλθουν μια σειρά από σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών, με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις και αποφάσεις, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνικοπολιτικής συγκυρίας και να ξεπεραστούν οι διαχρονικές παθολογίες, που έχουν εμφανιστεί στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κινήματος.
Πιο συγκεκριμένα κατά την εκτίμησή μας, απαιτούνται αλλαγές:

1. Στη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ

Με βάση το Καταστατικό της ΔΟΕ (2008), η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Ο χρόνος αυτός κατά τη γνώμη μας θεωρείται μη επαρκής για την ποιοτική και πολιτική αποτίμηση της στάσης, συμπεριφοράς και δραστηριότητας κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και συνολικής εκτίμησης της πολιτικής προσφοράς των συνδικαλιστικών παρατάξεων, εξαιτίας των εκλογικών διαδικασιών που διεξάγονται για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων στους Συλλόγους ανά τη χώρα.
 Έτσι μοιραία ο παραταξιακός ανταγωνισμός, δημιουργεί άλλοθι για μεταφορά ευθυνών για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο από τη μια παράταξη στην άλλη, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει και να ακυρώσει ή ακόμα χειρότερα να καταστήσει αναξιόπιστη την εικόνα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μάτια των συναδέλφων. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να διευρυνθεί η θητεία από δύο σε τρία χρόνια.
 Είναι αυτονόητο επίσης, ότι η διεύρυνση της θητείας, συνδέεται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων, την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, μέσα από ανοιχτές συνεχείς διαδικασίες ελέγχου και αποτίμησης κάθε μορφής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται από τα μέλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
 

2. Στο χρόνο – δικαίωμα θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ

Από το Καταστατικό της ΔΟΕ  (2008), δεν προβλέπεται να υπάρχει καθορισμένος χρόνος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Η εμπειρία όμως της τελευταίας εικοσαετίας, έχει καταδείξει την πολύχρονη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ μελών – εκπαιδευτικών, η οποία υπερβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις την οκταετή άσκηση καθηκόντων.
 Γι΄ αυτό το λόγο στη βάση καταστατική διάταξης – αναθεώρησης,  είναι απαραίτητο να προβλεφθεί πλαίσιο που να περιορίζει το χρόνο άσκησης καθηκόντων μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου για δύο θητείες τριετούς διάρκειας.

3. Στον τρόπο, το χαρακτήρα και το περιεχόμενο  πραγματοποίησης των  Γενικών Συνελεύσεων της ΔΟΕ

Η εμπειρία εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες έχει καταδείξει, ότι μέσα στις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων, κυριαρχεί ο παραδοσιακός παραταξιακός πατριωτισμός, η πολιτική των εντυπώσεων, οι άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, το φολκλόρ, αντεγκλήσεις προσωπικού χαρακτήρα που παραπέμπουν σε ποδοσφαιρικό κλίμα, λεκτικές ακρότητες, τα συνθήματα και οι δυνατές φωνές. Αναπόφευκτα ο πραγματικός χρόνος για ουσιαστική συζήτηση και τοποθετήσεις επί της ατζέντας των θεμάτων συνεχώς φθίνει και  μοιραία συρρικνώνεται ώστε να καταλήξει αποκλειστικά την τελευταία μέρα, να διεξάγεται η συζήτηση στη Γενική Συνέλευση συμπιεσμένα μόνο για τα θέματα του διεκδικητικού και αγωνιστικού πλαισίου.
 Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν προβλήματα που πλήττουν το κύρος των διαδικασιών, αποσταθεροποιούν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων της βάσης για τη σχέση και συμμετοχή τους στο μαζικό κίνημα και την συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου, στην κατεύθυνση των αρχών της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας, της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου, καθώς και της εξασφάλισης συνθετικών προσεγγίσεων που οδηγούν στη συνοχή και στην ενότητα των συνδικαλιστικών δυνάμεων του κλάδου. 
Με βάση όλα τα παραπάνω είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν διαδικασίες που έχουν σχέση με:

4. τον έλεγχο απολογισμού του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ

Ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση το σημερινό καταστατικό απ¨ την ετήσια   Γενική Συνέλευση,  με αντιπροσώπους που εκλέγονται από τους Συλλόγους της χώρας.
 Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, αντιπρόσωποι να μη δεσμεύονται να μεταφέρουν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους και να στοιχίζονται παραταξιακά μέσα στη  Γενική Συνέλευση και έτσι ουσιαστικά, να θεωρούνται αντιπρόσωποι του εαυτού τους και αποκλειστικά των συνδικαλιστικών επιδιώξεων μιας παράταξης. Αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της βούλησης των συναδέλφων της βάσης, που μετατρέπει τις  Γενική Συνέλευση σε άνευ ενδιαφέροντος εσωτερική διαδικασία.
Για ν¨ αλλάξει αυτή η κατάσταση, χρειάζεται να προβλεφθούν οι ακόλουθες αλλαγές που να αφορούν τόσο την προέλευση, όσο και τον αριθμό και τη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων.

Πιο συγκεκριμένα:
Στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγονται οι αντιπρόσωποι σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας (βλέπε πρώην Νομαρχίες), από Συλλόγους που εδρεύουν στη συγκεκριμένη πρώην Νομαρχία.  Το μέτρο εκλογής αντιπροσώπων αντί για τη σχέση 1/100 που είναι σήμερα να γίνει 1/300, έτσι ώστε και θα σημειωθεί οικονομία ως προς το κόστος της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η καθολική συμμετοχικότητα της βάσης που θα εκφραστεί σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας, θ¨ αποτυπώνει με καλύτερο και καθαρότερο τρόπο τους συσχετισμούς των συνδικαλιστικών δυνάμεων στο εσωτερικό του κλάδου.
Ο απολογισμός του έργου  του Διοικητικού Συμβουλίου  της  ΔΟΕ, να ψηφίζεται με καθολική ψηφοφορία σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας απ¨ όλους τους συναδέλφους της βάσης και οι αντιπρόσωποι που θα εκλέγονται να είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν την παραπάνω απόφαση όπως ακριβώς εκτιμήθηκε από τους συναδέλφους.
Μ¨ αυτό τον τρόπο στη  Γενική Συνέλευση ο χρόνος  που απαιτείται για τη συνήθη πρακτική κριτικής πεπραγμένων, θα περιορίζεται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών της βάσης και θα διευρύνεται ο χρόνος για την ανάπτυξη ουσιαστικής συζήτησης θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που αφορούν τα θέματα της εκπαιδευτικής και οικονομικής πολιτικής και του διεκδικητικού και αγωνιστικού πλαισίου.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από τις ψηφοφορίες, θα προηγούνται Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων που ανήκουν γεωγραφικά στην ίδια Περιφερειακή ενότητα, με Ημερήσια Διάταξη αποκλειστικά το περιεχόμενο του απολογισμού έργου, του απερχόμενου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων θα γνωστοποιούνται έγκαιρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο κριτικός έλεγχος των μελών της βάσης απέναντι στην συνδικαλιστική ηγεσία και σε συνθήκες πλουραλιστικής προσέγγισης και ουσιαστικής συμμετοχής.
Ο χρόνος πραγματοποίησης να είναι σε εργάσιμη ημέρα εκτός διδακτικού ωραρίου, για να διαπιστώνεται με τον καλύτερο τρόπο και ο εθελοντικός χαρακτήρας της συνδικαλιστικής έκφρασης των εργαζομένων στο χώρο της Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Στο περιεχόμενο των  Γενικών Συνελεύσεων
 
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο  σύμφωνα με το σημερινό καταστατικό, με περιεχόμενο που έχει σχέση με θέματα οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα θέματα αυτά αποφασίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ και συντάσσεται η ανάλογη Ημερήσια Διάταξη.
Τις περισσότερες φορές, η θεματολογία αποτελεί προϊόν παραταξιακών συμβιβασμών και συνεννοήσεων. Συμβαίνει επίσης το γεγονός και δεν περνά απαρατήρητο στους εκπαιδευτικούς της βάσης, ότι το περιεχόμενο των εισηγήσεων των θεμάτων ανατίθενται σε στελέχη του Δ.Σ. που αναπτύσσουν τις εισηγήσεις των θεμάτων, στηριζόμενοι σε παραταξιακές ή προσωπικές θέσεις, που δεν έχουν δοκιμαστεί στην κρίση των συναδέλφων της βάσης, αφού είναι γνωστό ότι όποιες προτάσεις αποστέλλονται στο Δ.Σ. από τους Συλλόγους, ενσωματώνονται ευκαιριακά και αποσπασματικά στις τελικές εισηγήσεις.
Χρειάζεται επομένως να γίνονται γόνιμες και ουσιαστικές συζητήσεις με άνεση χρόνου, για τα θέματα της εκάστοτε Ημερήσιας Διάταξης. Κυρίως όμως χρειάζεται να θεσμοθετηθούν μορφές πολιτικού, συνδικαλιστικού και κοινωνικού διαλόγου, μέσα από διαδικασίες περιφερειακών, διασυλλογικών εκπαιδευτικών συνεδρίων, για την διατύπωση θέσεων και απόψεων, που θα κατοχυρώνουν τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και δεν θα οδηγούν στην αποστείρωση και γραφειοκρατικοποίηση των πολιτικών θεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος.
Αυτό πρακτικά ερμηνεύεται, ότι  τέσσερεις  (4) μήνες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης κατά το μήνα Φεβρουάριο, θεσμοθετείται και πραγματοποιείται τακτικό εκπαιδευτικό συνέδριο περιφερειακού επιπέδου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με εκλογή από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι θέσεις και τα πορίσματα των περιφερειακών, διασυλλογικών εκπαιδευτικών συνεδρίων, θα αποτελούν τη βάση του θεωρητικού οπλοστασίου των εισηγήσεων και θα τίθενται προς τελική έγκριση από τους αντιπροσώπους της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
Το περιεχόμενο  των εισηγήσεων   των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, θα λαμβάνει υπόψη και τον ανοιχτό διάλογο που θα διεξάγεται την ίδια περίοδο πραγματοποίησης  των Γενικών Συνέλευσης από ηλεκτρονική σελίδα, που θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή της ΔΟΕ και το όποιο υλικό κωδικοποιημένο θα ενσωματώνεται και θα αξιοποιείται στις εισηγήσεις και ως πληροφοριακό πλαίσιο αναφοράς για τους αντιπροσώπους.

6.   Στον τρόπο οργάνωσης των  Γενικών Συνελεύσεων 

Η εμπειρία από τον τρόπο οργάνωσης, αποκαλύπτει ότι τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζονται στην Ολομέλεια σε ορισμένες ώρες με μεγάλα κενά προσέλευσης ακροατηρίου, ενώ υπάρχουν αντιπρόσωποι που για διάφορους λόγους η θέση τους στη  Γενική Συνέλευση τείνει να είναι περισσότερο θεατή και ψηφοφόρου, παρά συνομιλητή και ενεργητικού υποκειμένου. 
Οι παραδοσιακές και αντικειμενικές διευθετήσεις χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους με βάση το συσχετισμό δυνάμεων οι παρατάξεις, αφήνει ελάχιστα περιθώρια για την καθολική έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των αντιπροσώπων  στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Απαιτούνται με βάση τα όσα προηγουμένως έχουν αναφερθεί: οι αντιπρόσωποι να συζητούν θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, πρώτα σε επίπεδο ειδικών ομάδων και επιτροπών εργασίας, στη συνέχεια να οργανώνονται στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και κατόπιν αφού έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες, να παρουσιάζονται οι εισηγήσεις στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.
Ο σημερινός μαζικός χαρακτήρας της Γενικής Συνέλευσης  (βλέπε σημερινό αριθμό αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης  που είναι πάνω από 600 μέλη), ασφαλώς και αποτελεί εμπόδιο και ανασταλτικό παράγοντα, για μια τέτοια αποτελεσματική κατά τη γνώμη μας εσωτερική λειτουργία και διαδικασία. Χρειάζεται μείωση του αριθμού των αντιπροσώπων τουλάχιστον στο 50% της σημερινής σύνθεσης.

7. Ολομέλεια Προέδρων Συλλόγων

Στο καταστατικό της ΔΟΕ, προβλέπεται η Ολομέλεια Προέδρων Συλλόγων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Απ¨ τη μέχρι τώρα εμπειρία της λειτουργίας αυτής της Ολομέλειας, έχει καταδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές οι Πρόεδροι καταθέτουν προσωπικές θέσεις και εκτιμήσεις, που δε συνοδεύονται από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων με απαρτία.
Ως εκ τούτου, μ¨ αυτό τον τρόπο, η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της βούλησης της βάσης, συνήθως αποτελεί ευκαιρία για ενδοπαραταξιακές ζυμώσεις και επομένως τίθεται υπό έντονη αμφισβήτηση ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται. Επομένως η διαδικασία αυτή έχει νόημα κυρίως εν όψει απεργιακών κινητοποιήσεων, όταν υπάρχουν αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, με απαρτία.
Σε τελική ανάλυση, ο θεσμός της Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων έχει σημαντική χρησιμότητα, δεν μπορεί ν¨ αποτελεί έκτακτο συγκυριακό γεγονός και γι¨ αυτό το λόγο χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ως τακτική λειτουργία, με την έναρξη κάθε συνδικαλιστικής περιόδου σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό ανά εξάμηνο. 

8. Καθιέρωση δημοψηφισμάτων και διατύπωσης γνώμης, για κρίσιμα και καθοριστικής σημασίας ζητήματα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

Η συμμετοχή σ¨ αυτές τις διαδικασίες, όχι μόνο εξοπλίζει θεωρητικά  τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά αναβαθμίζει και αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα, δημοκρατικής νομιμοποίησης και αξιόπιστης  έκφρασης της  βούλησης της βάσης και της συμπόρευσής της με τις εκάστοτε επιλογές της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Ενδεικτικά θέματα  αυτών των δημοψηφισμάτων μπορεί να είναι: προβλήματα υγειονομικού συστήματος, κοινωνικά θέματα, αλλαγές διοικητικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στα εκπαιδευτικά θέματα κλπ.

9. Έλεγχος λειτουργίας αιρετών εκπροσώπων

Να θεσμοθετεί και να συμπεριληφθεί στο καταστατικό της ΔΟΕ, διάταξη που να διαμορφώνει λειτουργίες διαφάνειας και λογοδοσίας των αιρετών εκπροσώπων μας σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια, μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες των Συλλόγων των εκπαιδευτικών. Αυτό να γίνει όχι ως άτυπη διαδικασία, αλλά ως καταστατική, έτσι ώστε να ελέγχεται ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς των αιρετών εκπροσώπων.
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων και αιτιών, ο θεσμός του αιρετού εκπροσώπου, έχει τεθεί υπό έντονη δοκιμασία και αμφισβήτηση από μερίδα εκπαιδευτικών, που δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, στρέφονται είτε εναντίον του προσώπου είτε εναντίον του θεσμού.
Χαρακτηριστικό αρνητικό γεγονός που έχει ενισχύσει αυτή τη διάθεση συνδέεται με τη συμπεριφορά και την πρακτική ορισμένων αιρετών που αξιολόγησαν με πολύ χαμηλή βαθμολογία ατεκμηρίωτα συναδέλφους στις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για λόγους πολιτικής και συνδικαλιστικής  βεντέτας.
 Όταν μάλιστα επέρχεται πλήρης αντίθεση της συμπεριφοράς του αιρετού με το κοινό αίσθημα της βάσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποσταθεροποιείται η σχέση εμπιστοσύνης του αιρετού με τους εκπαιδευτικούς, τότε με ανάλογη διάταξη, να δοθεί η δυνατότητα αντικατάστασης του αιρετού, με τη σύμφωνη γνώμη των 3/4 του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ. 
Το γεγονός ότι οι αιρετοί εκλέγονται από παραταξιακά ψηφοδέλτια, δεν αποτελεί εμπόδιο στο να υπάρχει η προαναφερόμενη διαδικασία, αφού όταν τεθεί τέτοιου είδους  ερώτημα με πρωτοβουλία Δ.Σ. Συλλόγου ή Συλλόγων, αυτό το ζήτημα θα απαντηθεί με καθολική ψηφοφορία, γεγονός καθόλα δημοκρατικά και απόλυτα νομιμοποιημένο. 
Εξάλλου  η κάθε συνδικαλιστική παράταξη στο χώρο της ΔΟΕ, οφείλει να μην είναι εντελώς ανεύθυνη είτε ουδέτερη, αλλά και πολύ περισσότερο ανίκανη να θέσει υπό περιορισμό ή ακόμα και αντικατάσταση τα στελέχη της, όταν αυτά λειτουργούν με τρόπο που προσβάλλει τη κοινή συνείδηση και το αίσθημα του κάθε εκπαιδευτικού.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ενδεικτικό Σχέδιο λειτουργίας και  οργάνωσης  Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου

Η συμμετοχική και δημοκρατική λειτουργία ενός  Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας  Εκπ/σης, ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών του, απαιτεί διάρθρωση και καταμερισμό δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ένα συγκεκριμένο μοντέλο τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα ακόλουθα:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ασχολείται με θέματα που αφορούν:
•  Την ανάπτυξη της συνεργασίας των Δ.Σ. των Συλλόγων με τα Δ.Σ. άλλων Συνδικαλιστικών Κοινωνικών Φορέων που δραστηριοποιούνται για εκπαιδευτικά ζητήματα
• Τη διασύνδεση των Δ.Σ. των Συλλόγων με τοπικούς φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, την έκδοση και διακίνηση στα σχολεία κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικού δελτίου
• Την οργάνωση συναντήσεων όλων των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση για γενικότερα και ειδικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ασχολείται:
• Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων )σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια)
• Με εκδηλώσεις μορφωτικού και επιστημονικού περιεχομένου
Τα θέματα των εκδηλώσεων επιλέγονται με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής συγκυρίας, τα ενδιαφέροντα και τη βούληση των συναδέλφων και συναδελφισσών

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ασχολείται με θέματα που αφορούν:
• Την ηθική συμπαράσταση και οικονομική στήριξη συναδέλφων και συναδελφισσών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ατομικά και οικογενειακά ζητήματα
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών και διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση μεγάλης κοινωνικής σημασίας θεμάτων (ναρκωτικά, ρατσισμός, κοινωνική βία, κλπ.)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Ασχολείται με :
• Τη δημοσιοποίηση θέσεων των Δ.Σ. των Συλλόγων σχετικά με τρέχοντα εκπαιδευτικά και άλλα θέματα μέσα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο
• Με την επιμέλεια έκδοσης περιοδικού
• Με την έκδοση και διακίνηση στα σχολεία βιβλιογραφικών οδηγών
• Με την έκδοση πρακτικών συνεδρίων, σεμιναρίων, κλπ.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ασχολείται με:
• Θέματα που αναφέρονται στο σχολικό αθλητισμό, π.χ. την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
• Τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κλπ.)
• Τη διασύνδεση με αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ασχολείται με θέματα που αναφέρονται :
• Στην ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού στη σχολική ζωή
• Τη στήριξη πολιτιστικών ομάδων εκπαιδευτικών (χορευτικό δασκάλων, χορωδία, κλπ.)
• Την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ασχολείται με θέματα που αναφέρονται :
• Στην οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης και ειδικότερα σχετικά με ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής

ΤΟΜΕΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Ασχολείται με το συντονισμό της δράσης των Δ.Σ. των Συλλόγων σε περιόδους απεργιακών  κινητοποιήσεων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
{στις περιπτώσεις που στα όρια μιας περιφερειακής ενότητας που στα όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας λειτουργούν περισσότεροι του ενός Σύλλογοι π.χ. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας – λειτουργούν 3 Σύλλογοι, Θεσ/νίκης λειτουργούν 10 Σύλλογοι}
Ολομέλεια Προέδρων : τακτική συνεδρίαση ανά δίμηνο
Ολομέλεια μελών Δ.Σ.: τακτική συνεδρίαση ανά τετράμηνο

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ίδρυση Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων

 Το πιο ριζοσπαστικό, καινοτόμο βήμα στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης του μαζικού κινήματος των εκπαιδευτικών, ενοποίησης της επαγγελματικής υπόστασης και αποτελεσματικότητας της διεκδίκησης κάθε μορφής αιτημάτων από πλευράς εκπαιδευτικών, αποτελεί  η Ίδρυση Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, πρόταση που έχει κατατεθεί για συζήτηση από πλευράς ΔΟΕ με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΟΛΜΕ), αλλά για διάφορους λόγους δεν έχει βρεθεί τρόπος σύγκλισης και συναίνεσης σε μια τέτοια  προοπτική.
 
Η δυνατότητα ίδρυσης Συνομοσπονδίας που θα περιλαμβάνει περίπου 200.000 εκπαιδευτικούς, εμπεριέχει τεράστια δυναμική, ικανή να επιλύει και να αντιμετωπίζει αποπροσανατολιστικούς διαχωρισμούς άνευ σημασίας, ενώ ασφαλώς θα διαμορφώνονται οι συνθήκες και προϋποθέσεις για τον καθορισμό στόχων ενιαίων και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης από πλευράς εκπαιδευτικών καθώς επίσης και προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων, πιο σφαιρικής και εμπεριστατωμένης, πολύ περισσότερο βέβαια στο κορυφαίας σημασίας θέμα που έχει σχέση με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής ενοποίησης των εκπαιδευτικών οργανώσεων ένα θετικό βήμα σε πρώτη φάση, θα μπορούσε να είναι η σύγκλιση τακτικού εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ,ΟΛΜΕ κάθε δύο χρόνια και αντίστοιχες εκπαιδευτικές συνδιασκέψεις κάθε χρόνο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΕΛΜΕ, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης).
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι οι προτάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμης για τις πολιτικές εξελίξεις και συνάμα της πορείας του κλάδου, εξυπηρετούν τις ανάγκες αναβάθμισης και ισχυροποίησης της έννοιας και της δυναμικής που έχει ο μαχόμενος συνδικαλισμός στις μέρες μας, και κυρίως έχουν ως αφετηρία την απαίτηση των καιρών για ρήξη με παλαιοκομματικές και μικροπαραταξιακές αντιλήψεις και λογικές, που δυστυχώς έχουν οδηγήσει σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών της βάσης στην ιδιώτευση και στην αδράνεια, με αποτέλεσμα να αισθάνονται αμήχανοι, ανυπεράσπιστοι και βαθιά απογοητευμένοι με τον τρόπου λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών στο σύνολό του.