Τα πάντα για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Αυτοδιαχειριζόμενοι Οικισμοί Τσιγγανοπαίδων

Βιβλιογραφία σχετική με την Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων

Βιβλιοθήκη Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Γραμμή Εξυπηρέτησης Ελλήνων Τσιγγάνων

Δάνεια Ελλήνων Τσιγγάνων (Νέα Διαδικασία)

Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (οικοκοινωνία)

Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις

Η Γλώσσα των Ρομ – η ρομανές και  σχετική βιβλιογραφία   (σε μορφή .pdf)

Η τσιγγανικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία   (σε μορφή .pdf)

Κάρτα Φοίτησης - Έντυπο σε μορφή .doc

Κατάρτιση Κριτηρίου Ελληνομάθειας των Τσιγγανοπαίδων

ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

Νομοθεσία σχετική με τη  Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων

Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα   (σε μορφή pdf)

Οι Rrom στην Ελλάδα

Οι Rrom στην Ιστορία της Ανθρωπότητας

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο μας

Χρήσιμα τηλέφωνα - χρήσιμες διευθύνσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι - χρήσιμες ιστοσελίδες σχετικά με το Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων