Πρώτες Βοήθειες: Οδηγός Εκπαιδευτικού

 

Έναν πρακτικό οδηγό και εκπαιδευτικό υλικό για την παροχή Πρώτων Βοηθείων στο Σχολείο θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.firstaid.gr.

Σχετικά αρχεία:


Οδηγός Εκπαιδευτικού
(pdf – 6,5MB)


Διαφάνειες – Πρώτες Βοήθειες
(pdf – 6,5MB)


Αφίσα – Πρώτες Βοήθειες
(pdf – 9 MB)


Κάρτα Α5 – Πρώτες Βοήθειες
(pdf – 9MB)