Πρόγραμμα "Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο"/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

 

Ετερότητα στη Σχολική Τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών
Επιμορφωτικός Οδηγός

Βιβλία γλώσσας για χρήση στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Τσιγγανοπαίδων
"Μιλώ και γράφω Ελληνικά"
Πρώτο επίπεδο    Δεύτερο επίπεδο    Τρίτο επίπεδο    Βιβλίο του δασκάλου

Βιβλία μαθηματικών για χρήση στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Τσιγγανοπαίδων
"Μαθηματικά"
Επίπεδο διδασκαλίας Α    Επίπεδο διδασκαλίας Β    Επίπεδο διδασκαλίας Γ    Βιβλίο του Δασκάλου

 Κλειδιά και αντικλείδια (Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004)
 Education of Roma children in Europe
 Electronic Magazine of Multicultural Education