Προσομοιώσεις

 

Οι προσομοιώσεις αναπαριστούν επιλεκτικά κάποιες διαστάσεις μιας διαδικασίας και λειτουργούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία προσανατολισμένα στην προβολή των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύονται.

 Πηγή: "Πλειάδες" Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΑ.ΙΤΥ

Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

 

Τροφική αλυσίδα

 

Κίνηση μορίων στα υλικά σώματα

 

Μεταδοτικές ασθένειες

 

Ηλεκτρομαγνητισμός

 

Κυκλοφοριακή αγωγή-διαβάσεις-σηματοδότες

 

Καταστάσεις της ύλης

 

Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον

 

Οι προσομοιώσεις αναπτύχθηκαν με το ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού «AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο» στο πλαίσιο της ενότητας «Χρυσαλλίδες» του έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ», ΕΠ ΚτΠ, Γ’ ΚΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό έγινε επίσης η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και η διάθεση αδειών χρήσης του λογισμικού “AgentSheets” για όλο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Βρίσκονται στη διεύθυνση: https://www.agentsheets.gr/

 

Γεωγραφία - Μελέτη Περιβάλλοντος
Στη σελίδα της eduportal e-γεωγραφία υπάρχουν πολλές προσομοιώσεις για το μάθημα της Γεωγραφίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος.