Προκήρυξη 7ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


 

Το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής  διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Κ.Μακεδονίας, το Σωματείο Φίλων του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το ΝΟΗΣΙΣ «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (σχετική απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.: 148010/Γ2/17-9-2014).
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι της Π.Ε. και Δ.Ε. να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών.
Να σημειωθεί ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης Περίληψης Εργασίας. Η καταληκτική ημερομηνία  είναι η Δευτέρα 16  Φεβρουαρίου 2015.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και  κατάθεση περίληψης εργασιών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου    (www.math-syn-pli.gr).