Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2012 - 2013 στην Α/θμια Εκπ/ση

Δειτε στον παρακάυω σύνδεσμο την εγκύκλιο. www.gdimitrakopoulos.gr/files/progr_2012_2013.pdf