ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5 
ΧείριστοΆριστο 
   
     Ο προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία με 2 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306). Στα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ που έχουν 4 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Ε.Π. (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/2010, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15986-15994).
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 6 
ΧείριστοΆριστο 
 kalipraktiki
      Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ των σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα σπουδών της Φυσικής Αγωγής στο Ε.Α.Ε.Π. Η μία ώρα της Φυσικής Αγωγής στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατίθεται σταθερά στο διδακτικό αντικείμενο των Χορών, σύμφωνα με τις ενότητες και ώρες του παρακάτω πίνακα:
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 5 
ΧείριστοΆριστο 
 
     Στον ετήσιο προγραμματισμό της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο περιλαμβάνονται:
  • τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν (1 έως 3 αντικείμενα σε κάθε τρίμηνο)
  • ο αριθμός των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
  • οι αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος το σχολείο
  • τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
 
     Για τη Φυσική Αγωγή στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου Λυκείου (έκδοση 1990, Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.), σε ότι αναφέρεται για το Λύκειο.
     Ο προγραμματισμός στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιλαμβάνει:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ