ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

   Ο προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία με 2 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003, σελ. 4281-4306). Στα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ που έχουν 4 ώρες Φυσική Αγωγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Ε.Π. (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1/2010, ΦΕΚ 1139 τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15986-15994).
 
 

     Τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός με 2 ώρες Φ.Α. την εβδομάδα

  • Τα διδακτικά αντικείμενα που θα διδαχθούν (1 έως 3 αντικείμενα σε κάθε τρίμηνο)
  • Τον αριθμό των διδακτικών ωρών για κάθε αντικείμενο
  • Τους αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος το σχολείο
  • Τα σχέδια εργασίας (projects) που θα υλοποιηθούν παράλληλα ή σε συνδυασμό με τη Φυσική Αγωγή
     Τα αντικείμενα που έχουν διδακτική συνέχεια στο περιεχόμενό τους, επιδιώκεται να ολοκληρώνονται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα και να διδάσκονται σε συνέχεια, χωρίς μεγάλα χρονικά διαλείμματα. Προγραμματίζονται οι ώρες που προβλέπονται στο Α.Π.Σ. για το κάθε αντικείμενο (βλέπε σχετικό πίνακα). Οι ώρες Φ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο είναι 22 στο 1ο τρίμηνο, 20 στο 2ο, και 20-22 στο 3ο τρίμηνο. Τα σχέδια εργασίας μπορούν να ενσωματώνονται: εν μέρει σε ώρες Φ.Α. συναφούς αντικειμένου, εν μέρει σε εργασία για το σπίτι και εν μέρει σε ώρες άλλου μαθήματος ή ευέλικτης ζώνης, εφόσον γίνονται σε συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό.
     Προτείνεται ο ετήσιος προγραμματισμός να γίνεται σε έντυπο μιας σελίδας, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα στα οποία διδάσκει ο εκπαιδευτικός της Φ.Α. Στη συνέχεια τα αντικείμενα με τις ώρες κάθε τριμήνου μεταφέρονται στον τριμηνιαίο προγραμματισμό, όπου αναλύονται οι ώρες σε εβδομαδιαία βάση (βλέπε αντίστοιχους πίνακες).
 
         ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Διδακτικό αντικείμενο
Ώρες
  Α και Β Τάξη
 
  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Αίσθηση χώρου & χρόνου    (12)
  Οπτικοκινητικός συγχρονισμός & συντονισμός   (6)
  Ισορροπία  στατική & δυναμική   (3)
  Πλευρική κίνηση   (3)
  Ορθοσωματική αγωγή   (2)
  Αναπνευστική αγωγή   (2)
  Φαντασία & Δημιουργικότητα   (2)
 
 
  
30
  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
10
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
10
  Γ και Δ Τάξη
 
  ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Κινητικές δεξιότητες   (5)
  Φυσικές ικανότητες   (4)
  Ορθοσωματική αγωγή   (3)
  Γυμναστική    (5)
 
  
17
  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
7
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10
  ΜΥΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΒΟ
  Καλαθοσφαίριση   (3)
  Χειροσφαίριση   (3)
  Πετοσφαίριση   (3)
  Ποδόσφαιρο   (3)
  Στίβος   (8)
 
  
20
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
10
  Ε και Στ Τάξη
 
  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ
  Καλαθοσφαίριση   (8)
  Χειροσφαίριση   (8)
  Πετοσφαίριση   (8)
  Ποδόσφαιρο   (8)
 
  
32
  ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
12
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
8
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
12
 
 
 
              ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
ΤΜΗΜΑ
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΩΡΕΣ
   
Α1
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
    
Ψυχοκινητική Αγωγή
12
    
Μουσικοκινητική αγωγή
6
    
Μουσικοκινητική αγωγή
4
 
Παραδοσιακοί χοροί
8
 
Παιχνίδια
12
 
 
 
 
Σ.Ε.: Παραδοσιακά παιχνίδια
 
6
 
Σ.Ε.: Παραδοσιακά παιχνίδια
4
 
   
Β1
Ψυχοκινητική Αγωγή
16
 
Μουσικοκινητική αγωγή
4
 
Ψυχοκινητική Αγωγή
14
 
Μουσικοκινητική αγωγή
6
 
Παραδοσιακοί χοροί
6
 
Παραδοσιακοί χοροί
4
 
 
 
 
Παιχνίδια
10
 
Σ.Ε.: Αρχαία Ολυμπιακά αγωνίσματα
5
 
 
Γ1
Ψυχοκινητική Αγωγή
13
 
Μουσικοκινητική Αγωγή
7
 
Ψυχοκινητική Αγωγή
4
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
Παραδοσιακοί χοροί
7
 
Βόλεϊ, Στίβος
7
 
Σ.Ε.:Ατομικά & ομαδικά Αθλήματα
6
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Παιχνίδια
10
 
 
Δ1
Ψυχοκινητική Αγωγή
12
 
Μουσικοκινητική Αγωγή
7
 
Ψυχοκιν. Αγωγή, Παιχνίδια
10
 
Μπάσκετ, Στίβος
6
 
Παραδοσιακοί χοροί
7
 
Στίβος, Βόλεϊ
8
 
Παιχνίδια
4
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
6
 
Σ.Ε.: Υγιεινή διατροφή
 
8
 
   
Ε1
Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
14
 
Ποδόσφαιρο, Χάντμπολ
10
 
Βόλεϊ
8
 
Γυμναστική
8
 
Παραδοσιακοί χοροί
10
 
Στίβος
12
 
 
 
 
Σ.Ε.: Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
6
 
Σ.Ε.: Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
4
 
 
Στ1
Μπάσκετ, Χάντμπολ
16
 
Ποδόσφαιρο
8
 
Βόλεϊ
8
 
Στίβος
6
 
Γυμναστική
8
 
Στίβος
6
 
 
 
 
Παραδοσιακοί χοροί
4
 
Σ.Ε.: Αθλητική εκδήλωση
 
8
 
Σχολ.αγώνες
      1. Δρόμος ανωμάλου εδάφους        2. Μπάσκετ       3. Χάντμπολ       4. Βόλεϊ       5. Αγώνες στίβου
1. ένα έως τρία διδακτικά αντικείμενα σε κάθε τρίμηνο
2. κάθε αντικείμενο με διδακτική συνέχεια ολοκληρώνεται σε ένα ή το πολύ σε δύο τρίμηνα.
3. Σ.Ε. :  Σχέδιο Εργασίας
 
 
  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
                                                                1ο  ΤΡΙΜΗΝΟ   
 
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΩΡΕΣ
ΜΗΝΑΣ
Σεπτέμβριος
ΜΗΝΑΣ
Οκτώβριος
ΜΗΝΑΣ
Νοέμβριος
ΩΡΕΣ*
 
 
Α1
Ψυχοκινητική Αγωγή
18
    
 2
 2
 2
  2
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 
Μουσικοκινητική αγωγή
4
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β1
Ψυχοκινητική Αγωγή
16
 
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
 
Μουσικοκινητική αγωγή
6
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ1
Ψυχοκινητική Αγωγή
13
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
 
Μπάσκετ, Στίβος
7
 
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
Σ.Ε.: Ατομικά & ομαδικά Αθλήματα
6
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
Δ1
Ψυχοκινητική Αγωγή
12
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
 
Μπάσκετ, Στίβος
6
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
Παιχνίδια
4
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
Ε1
Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
14
 
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Γυμναστική
8
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στ1
Μπάσκετ, Χάντμπολ
16
 
2
2
2