Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε πολλά χρήσιμα πράγματα για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως δεύτερης γλώσσας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο : www.deutsch.gr/