Ο άνεμος στη ζωή μας

 

 Διαγωνισμός ζωγραφικής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανέμου

Περιγραφή: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για παιδιά με τίτλο «Ο άνεμος στη ζωή μας» Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Τρεις κατηγορίες διαγωνισμού: α) για παιδιά Νηπιαγωγείων β) για παιδιά Δημοτικών Α, Β και Γ τάξεις γ) για παιδιά Δημοτικών Δ, Ε και ΣΤ τάξεις

 

 alt