Οι εκπαιδευτικοί και η προετοιμασία τους στην περίπτωση σεισμού. Εκπαιδευτικό Υλικό του ΟΑΣΠ

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στο χώρο του σχολείου, για αυτό διαθέτει την ιστοσελίδα του, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αποτελείται από 13 τόμους σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι 13 αυτοί τόμοι διατίθενται ελεύθερα στη διαδικτυακή θέση: https://www.oasp.gr/inform/teachers