Οδηγός Νηπιαγωγού, Νομικό πλαίσιο, Αναλυτικά Προγράμματα, Υποστηρικτικό Υλικό

 

Συνάδελφοι εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένο το βασικό νομικό πλαίσιο για τους Νηπιαγωγούς, υποστηρικτικό υλικό, καθώς και βιβλιογραφία από το Π.Ι. για τον πολυδιάστατο ρόλο των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νόμος 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 

Νόμος 2525. Καθιέρωση της λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

Προεδρικό διάταγμα 200/1998. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

Υποχρεωτική μονοετής φόιτηση (ΦΕΚ 272/21-12-2006)

 

 

 

Αποσπάσματα από το ΦΕΚ 1340/2002 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ

 

Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εγκύκλιος για φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Εγκύκλιος για τον εμβoλιασμό μαθητών

ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

Οδηγός Νηπιαγωγού πολύτιμο εργαλείο για κάθε νηπιαγωγό σε ηλεκτρονική μορφή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Οδηγός για το Νηπιαγωγό (για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου)

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για Νηπιαγωγούς.

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νήπια.

Οδηγός Γονέα.

ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ευέλικτη Ζώνη

Αγωγή Υγείας

Ολυμπιακή Παιδεία

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση