ΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ονομάζομαι Γιώργος Παναγιώτου, και ανήκω σε μια ομάδα γλωσσολόγων που
αναπτύσσει δίγλωσσα λεξικά και άλλα γλωσσικά προϊόντα.
https://www.babla.gr/αγγλικα-ελληνικα/

Όλες οι καταχωρήσεις στην σειρά 27 λεξικών μας έρχονται με ηχογραφήσεις
και πίνακες συνωνύμων. Η ιστοσελίδα μπορεί να πλοηγηθεί εξ’ ολοκλήρου
στα ελληνικά και άλλες 26 γλώσσες.

Επιπλέον προσφέρουμε γλωσσικά εργαλεία όπως πίνακες κλίσης ρημάτων,
ασκήσεις εκμάθησης λεξιλογίου κ.τ.λ.

Όλα τα προϊόντα μας είναι δωρεάν. Η εμπειρία χρήστη στην ιστοσελίδα μας
είναι πολύ ευχάριστη.