ΜΕΡΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 Προϊστορία - Η τέχνη της κατοικίας..  ή 

 Εικόνες προϊστορικών εργασλείων - αγαλμάτων κλπ..

 Κάποτε στη Ρώμη(σχέδιο εργασίας)....  ή 

 Κωνσταντινούπολη - Από την ίδρυση ως την πτώση... ή 

 Μαγνητισμός... ή 

 Στατικός Ηλεκτρισμός..

 Το ηλεκτρικό κύκλωμα... 

 ΤΉΞΗ - ΒΡΑΣΜΟΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ.. 

 Το θερμόμετρο...

 Φως και σκιά... 

 Διάδοση του φωτός... 

 Ανάκλαση σε καθρέφτη... 

 Φύλλα εργασίας με το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α..

 Βραχυκύκλωμα - Ασφάλειες... 

 Μονωτές... 

 Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου... 

 Διδακτικό σενάριο Γεωγραφίας... 

 Προγνωστικά συστήματα καιρού