Η εγκύκλιος εορτασμού του Πολυτεχνείου. Υλικό για τον εορτασμό

H εγκύκλιος εορτασμού του Πολυτεχνείου

  

                            ED             

Nα διατηρηθεί μέχρι…

 

Nα διατηρηθεί μέχρι ........

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       

                             ----

          ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.    Έδρες τους.

2)  Προϊσταμένους  Επιστημονικής και Παιδαγωγικής   Καθοδήγησης. (μέσω των Περιφερειακών  Διευθύνσεων  Π.Ε. & Δ.Ε.) 

3)  Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.

     (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων  Π.Ε. & Δ.Ε.) 

4)  Δ/νσεις  Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.

      Έδρες τους.

5) Δημόσιες και Ιδιωτικές σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας.

     (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

      Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

     ΤΜΗΜΑTΑ Γ΄ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

                      ----

Βαθμός Ασφαλείας… 

Μαρούσι,     12 /11/2013

Αριθ. Πρωτ.:  171389  /Γ2

Βαθ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

Βαθμός Ασφαλείας ..........

 

Mαρούσι,       /09/2008

Αριθ. Πρωτ.:             /Γ2

Βαθ. Προτερ.:

 

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37,                   

151 80 Μαρούσι    

Ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr                                                

Πληροφορίες: Δ.Ε.: Ά. Βάρλα                        ΠΡΟΣ:

Τηλέφωνο: 210.344.32.72

Φαξ:           210-344.33.90                                           

                      Π.Ε.: Σ. Λαπατά

Τηλέφωνο: 210.344.22.47                                        

Φαξ :          210.344.32.88                                 

 

 

 

 

                                                                             ΚΟΙΝ.:         1. ΟΛΜΕ – ΚΕΜΕΤΕ

                                                                                       Ερμού & Κορνάρου 2, 105 63 Αθήνα

                                                                                   2. ΔΟΕ

                                                                                       Ξενοφώντος 15Α΄, 105 57 Αθήνα

                                                                                   3. ΟΙΕΛΕ

                                                                                       Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα       

 

 

 

               

 

 

ΘΕΜΑ: «Επέτειος Πολυτεχνείου 2013»

 

 

Ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστασης σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.  Οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013. Την ημέρα αυτή δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.  Μέλη των συλλόγων των εκπαιδευτικών και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων θα διοργανώσουν στα σχολεία εκδηλώσεις, ομιλίες, που θα ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα και τη σημασία των γεγονότων.

3.  Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στις 15 Νοεμβρίου είναι απογευματινά, καθώς και τα ολοήμερα σχολεία Π.Ε., θα πραγματοποιήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις στη διάρκεια του πρωινού κύκλου, έπειτα από συνεννόηση των Διευθυντών των αντίστοιχων συστεγαζόμενων σχολείων.

Ειδικότερα, όσον  αφορά στις σχολικές μονάδες  της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρ. 4, παρ.1γ των Π.Δ.200/1998 & 201/1998 (Α΄ 161), αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.  

                                         

 

Εσωτερική Διανομή:                                                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                               

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

4. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                                   

5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης                                     ΣΥΜΕΩΝ  ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

7. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

8. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ

9.  Διεύθυνση ΠΟΔΕ

10. ΓΕΠΟ     

11. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Τμήμα Γ΄                                    

12. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. Τμήματα Β΄& Γ΄                               

 

Την Παρασκευή δεν θα γίνουν μαθήματα.

 

 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 


xenesglosses.eu/2013/11/plousio-ekpaideutiko-yliko-gia-ti-sxo/