Η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση. Επιμορφωτικό υλικό. |

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στην τελική του μορφή το επιμορφωτικό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο: «η αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση», το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση
https://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf