Επιλεγμένα βίντεο για το δημοτικό σχολείο

 

Γεωγραφία - Μελέτη Περιβάλλοντος

Ιστορία

 

Μαθηματικά

Αγωγή Υγείας

Γλώσσα

Γιορτές

Διαθεματικά

Τα παραπάνω βίντεο για το δημοτικό είναι από τη σελίδα της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασηςhttps://www.edutv.gr/ και από τη σελίδα του Π.Σ.Δ.  https://vod.sch.gr/video/welcome στους οποίους ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού.

Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Χάρτες

Στη σελίδα της eduportal e-γεωγραφία υπάρχουν χάρτες για εκτύπωση (παγκόσμιοι, Αμερικής, Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης).

Επίσης στη σελίδα e-γεωγραφία  υπάρχουν χάρτες για προβολή.