Εκπαιδευτικό Υλικό Aνα Τάξη ( για την Π.Ε. )

 

Α' ΤΑΞΗ

Β'  ΤΑΞΗ

Γ'  ΤΑΞΗ Δ'  ΤΑΞΗ Ε'  ΤΑΞΗ Στ'  ΤΑΞΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
ΠΙ Μαθηματικά(γενικό μέρος) ΠΙ Μαθηματικά(γενικό μέρος) ΠΙ Μαθηματικά (γενικό μέρος) ΠΙ Μαθηματικά (γενικό μέρος) ΠΙ Μαθηματικά (γενικό μέρος) ΠΙ Μαθηματικά (γενικό μέρος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
ΠΙ Μαθηματικά 
(σχ. μαθήματος)
Μαθηματικά(παρουσίαση) Μαθηματικά(παρουσίαση) Μαθηματικά(παρουσίαση) Μαθηματικά(παρουσίαση) Μαθηματικά
(παρουσίαση)
Μαθηματικά(παρουσίαση)

Μελέτη

ΜαθηματικάΠροτεινόμενη δομή μαθήματος (συγγ.)

 

ΜαθηματικάΠροτεινόμενη δομή μαθήματος (συγγ.)

ΜαθηματικάΠροτεινόμενη δομή μαθήματος (συγγ.) Μαθηματικά Στ΄(ιστοσελίδα συγγ.)

Πρακτικές οδηγίες

      Μαθηματικά Ε "σημαντικά" Φυσική
        Φυσική  

Σημείωση
ΠΙ = Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
συγγ. = συγγραφική ομάδα


 Φύλλο Περιγραφικής Αξιολόγησης

Αν δεν τα βλέπετε σωστά , μπορείτε να τα δείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο: kmaked.pde.sch.gr/symdim-thess12/