ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Φυσική Αγωγή Γυμνασίου - Λογισμικό
Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής Α', Β', και Γ' Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.