ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 

Φιλοσοφικά κείμενα - Λογισμικό
 
Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων» της Γ΄ Γυμνασίου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Συνοδεύεται από οδηγό χρήσης του λογισμικού.
 
 

 

 

Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
 
Συνοπτική παρουσίαση της προσωκρατικής φιλοσοφίας από τον Γιάννη Σταματέλλο με βιογραφικά στοιχεία για τον Θαλή, τον Πυθαγόρα, τον Ηράκλειτο και άλλους προσωκρατικούς.