ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 

 

Περιβάλλον για ευρωπαίους νεαρής ηλικίας.
 
Σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γίνεται παρουσίαση όλων των απόψεων της περιβαλλοντικής ζωής, με τη βοήθεια εύχρηστων ταινιών και διαδραστικών παιχνιδιών με εύκολο λεξιλόγιο. Μπορείται να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
 
 

 

 

Το δάσος.
 
Εκπαιδευτικό υλικό (flash-html) από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς. Εξαιρετική παρουσίαση με πλούσιο υλικό για το δάσος, τα δέντρα και τα φυτά, την οικολογία με λεξιλόγιο όρων και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.
 
 

 

 

Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς.
 
Εκπαιδευτικό υλικό (flash-html) από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς. Εξαιρετική παρουσίαση με πλούσιο υλικό για την λίμνη, τους υγρότοπους γενικά, λεξιλόγιο όρων και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.