ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαθήματα μουσικής.
Δικτυακός τόπος με παρουσίαση των μουσικών οργάνων και διάφορων εφαρμογών όπως virtual piano. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τα κυριότερα έργα συνθετών της κλασικής μουσικής, παρτιτούρες αλλά και σχολικά τραγούδια σε MIDI.