ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

Εκπαίδευση από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
 
Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές τάξεις - περίπου 25 μαθητών η καθεμία - με θέμα την Ακρόπολη και τα μνημεία της, παράγει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνει ειδικά συνέδρια για εκπαιδευτικούς με γενικό θέμα: «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη», σχεδιάζει εκθέσεις ...
 
 

 

 

Βαν Γκονγκ
 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ζωής και του έργου του Βαν Γκονγκ.