ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΙΤΑΛΙΚΑ

Μαθήματα ιταλικών.
Περιλαμβάνει 20 απλές, διαδραστικές, online εφαρμογές για βασικές γνώσεις ιταλικών.