ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΔΙΚΑΙΟ

 

 

Το σύνταγμα της Ελλάδας.
 
Όλα τα άρθρα του ελληνικού συντάγματος μετά την αναθεώρηση του 2001 από το mathima.gr σε αρχείο word.
 
 

 

 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Θα βρείτε με απλή αναζήτηση όλες τις συνθήκες, τη νομοθεσία, τις πράξεις, τη νομολογία και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.