ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ :ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ

Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Το σύννεφο έφερε βροχή» αποτελεί συµπληρωµατικό εργαλείο για τη διδασκαλία της δοµής της ατµόσφαιρας, του υδρολογικού κύκλου και των µετεωρολογικών φαινοµένων (Γεωγραφία ΣΤ΄ Δηµοτικού, Βιβλίο Μαθητή, 9ο Κεφάλαιο, Ατµόσφαιρα, σελ. 35-38). Απευθύνεται κυρίως στους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, όµως επιµέρους ενότητες

µπορούν να διδαχθούν και σε άλλες τάξεις. Για παράδειγµα, η προσοµοίωση του κύκλου του νερού ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µπορεί να αξιοποιηθούν σε ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε σχετικές εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ή να ενταχθούν σε σχετικό σχέδιο εργασίας της Ευέλικτης Ζώνης.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισµικό, δοµηµένο µε τη µορφή σεναρίου και δραστηριοτήτων και αποτελείται από 4 ενότητες. Ο προτεινόµενος χρόνος υλοποίησης είναι 5 διδακτικά δίωρα: 4 δίωρα για τη διερεύνηση κάθε ενότητας και 1 για την αξιολόγηση. Κάθε ενότητα παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός γρίφου και εξετάζει ένα συγκεκριµένο ατµοσφαιρικό φαινόµενο. Οι ενότητες – γρίφοι παρουσιάζονται µε σειριακή δοµή και ο δάσκαλος µπορεί να επιλέγει κάθε φορά µία ενότητα. Οι µαθητές σε κάθε γρίφο έχουν την ευκαιρία:

•    να γνωρίσουν τη δοµή και τη σύσταση της ατµόσφαιρας,

•     να  εστιάσουν  στην  Τροπόσφαιρα,  ως  χώρο  όπου  συµβαίνουν  τα διάφορα  µετεωρολογικά  φαινόµενα,  να  µελετήσουν  τον  κύκλο  του νερού και τον τρόπο δηµιουργίας των νεφών

•   να  παρατηρήσουν  τον  τρόπο  δηµιουργίας  κάποιων  µορφών  υετού(βροχή, χιόνι, χαλάζι)

•     να διερευνήσουν το φαινόµενο θερµοκηπίου και τους παράγοντες που οδήγησαν στην εµφάνιση του ενισχυµένου φαινοµένου του θερµοκηπίου.

sinnefo

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ