Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού

Στον παρακάτω σύνδεσμο του Παν/μίου Αθηνών, στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής υπάρχει Οδηγός – Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού, (40 σελίδων) και περιλαμβάνει καινοτόμες μη τιμωρητικές μεθόδους διαχείρισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού:
Καθώς περιλαμβάνει και οδηγίες προς τους γονείς, είναι χρήσιμο να ενημερωθούν σχετικά και οι σύλλογοι γονέων.