Δυσλεξία at home. - Η Ειδική Παιδαγωγός, Άσπα Μητρακάκη εξηγεί για Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : dyslexiaathome.blogspot.com/