ΔΟΕ: Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 81ης Γενικής Συνέλευσης – Έκθεση Πεπραγμένων Συνδικαλιστικής χρονιάς 2011-2012

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 81ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων της συνδικαλιστικής χρονιάς 2011-12 για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.