ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.env-edu.gr/

 

πύλη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η πύλη αυτή είναι ανοιχτή σε όλες και όλους. 

Σχεδιάστηκε από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούν στο σχολείο ή τα μαθήματα που διδάσκουν. Όμως η πύλη δεν αφορά μόνο εκπαιδευτικούς… 

 

https://dide.lef.sch.gr
Ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

https://www.ypepth.gr/el_ec_category79.htm
Υπουργείο Παιδείας - Περιβαλλοντική Εκπ/ση

www.e-yliko.gr
Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ

www.e-yliko.gr/perivallon/perivallon1.htm
Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ για το περιβάλλον και την Π.Ε.

https://www.minenv.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

https://www.ypan.gr/index_c_cms.htm
Υπουργείο Ανάπτυξης

https://www.minagric.gr/greek/index.shtml
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

https://www.sppe.gr
Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

https://geography.survey.ntua.gr/epeaek/
Πρόγραμμα "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με φορέα υλοποίησης το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

https://www.cres.gr/kape/index.htm
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

https://www.hcmr.gr/
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

https://www.ekpaa.gr/
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

https://www.agrotravel.gr https://www.agrotour.gr/gr/agro.htm
Επίσημη ελληνική πύλη για τον τουρισμό υπαίθρου ? Αγροτουριστική Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

https://www.ekke.gr/estia
Περιβαλλοντική γωνιά της Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ (Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών) περισσότερα

https://etwinning.sch.gr/
Δράση eTwinning, Συνεργασίες Σχολείων στην Ευρώπη

https://www.kethi.gr/ https://www.elysis-kethi.gr/
Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

https://www.kpe.gr/
Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://www.peekpe.gr
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://www.eef.gr
Ένωση Ελλήνων Φυσικών

https://www.etpe.gr
Δικτυακός τόπος της ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση)

https://www.pee.gr
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

https://www.ekby.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Παράρτημα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

https://www.eepf.gr/index.htm
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.). Μη κερδοσκοπικό σωματείο που προσφέρει ολοκληρωμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Οικολογικά Σχολεία", "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον", "Φύση χωρίς Σκουπίδια", "Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου", "Μαθαίνω για τα Δάση" και "Οι Φίλοι μας οι Πελαργοί"

https://www.greenpeace.org/greece/ https://www.greenpeace.org/international/
Οργάνωση GREENPEACE στην Ελλάδα και διεθνώς

https://www.wwf.gr/
Οργάνωση WWF στην Ελλάδα

https://www.medies.net/
Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών MEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία ) με ιδρυτή το MIO ECSDE (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

https://www.afis.gr/
Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ'αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας.

https://www.nomosphysis.org.gr/
Νόμος και Φύση, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στο χώρο των θεσμών και της πολιτικής του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.