ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

 Μουσική Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1- 60
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1- 60
 

 

 Μουσική Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 60
 
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1 - 156
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 60
 

 

Μουσικό Ανθολόγιο Α - ΣΤ Δημοτικού
  Σελίδες 1 - 200
 

 

Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4041-8081-120121-164
 

 

Γραμματική Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1314-2627-4041-5556-65, 66-7576-8586-9596-111
112-121122-131132-141142-151152-161162-171172-181182-191192-201
202-211212-220
 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4647-92
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-90
 

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56-3940-6263-7879-96
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-67-1718-4243-5758-68, 69-7980-88
 

 

Αγγλικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1- 1516 - 3031 - 4243 - 5758 - 7273 - 8485 - 99100 - 114
115 - 126127 - 141142 - 156157 - 168
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-96
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-2021 - 3536 - 5253 - 7273 - 87, 88 - 104
 

 

Αγγλικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-1819-2627-3233-4849-6263-7374-8384-9495-104105-115116-125126-146147-167
 
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-142
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-2425-3637-4748-7172-94
 

 

Αγγλικά ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-3233-5859-7778-123124-169
 
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-121
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-5253-98
 

 

Εικονογραφημένο  Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
 Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-2021-4041-6061-8081-100101-120121-140141-180181-240,
214-280281-340341-390391-440441-490491-532
 

 

Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
 Σχολικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-122123-182183-244
 

 

 Φυσική Αγωγή Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-8081-9091-100101-108
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-7071-148
 

 

 Εικαστικά Α', Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-6061-65,
66-7071-7576-8081-9091-96
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-56
 

 

 Εικαστικά Γ', Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60,
61-6566-7071-7576-8081-8586-9091-96
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-3536-4041-4546-5051-56
 

 

 Εικαστικά Ε', ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-78-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5354-6364-7172-7980-92
 
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-104
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-1011-2021-3435-48
 

 

 Γλώσσα Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-84
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-8081-88
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-80
 

 

 Γλώσσα Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-3233-4243-5253-6465-7475-8586-96
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2122-3233-4849-6465-7475-8586-9697-108 
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-1011-2122-3233-4849-6465-8081-96
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-1617-3233-4849-6465-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-3031-6465-72
 

 

 Γεωγραφία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-7071-8081-9091-100101-110111-120121-130131-140141-150151-156
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-120
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-50, 51-60, 61-68
 

 

 Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-60, 61-7071-8081-9091-100101-110111-120121-130131-140141-150151-156
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-76
 

 

 Μουσική Γ' Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-1516-3031-4546-6061-7576-88
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-2021-4041-56
 

 

 Μουσική E' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-1819-3839-72
 
 Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1-98
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-1819-3334-50
 

 

 Μουσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-1516-3031-4041-5051-6566-80
 
Βιβλίο Δασκάλου Σελίδες 1- 106
 
 Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-45-3031-4041-56
 

 

Γλώσσα Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-4041-6061-6566-7071-80), 
δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-1213-2526-4142-5051-6869-84)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-3637-42), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-4041-84)
 

 

Γλώσσα Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), 
τρίτο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο
)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)
 

 

Γλώσσα Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), γ' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)
 

 

Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή α' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), 
β' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), 
γ' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο), β' τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)
 

 

Ανθολόγιο Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120121-172
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Ανθολόγιο Γ'- Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-120121-184
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο βιβλίο
 

 

Θεατρική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-5556-80, 81-104
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Φυσική Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή σελίδες 1--2930-5960-7475-9091-116
 
 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-99100-189,190-257
 
 Τετράδιο Εργασιών σελίδες 1-4950-100101-151152-201
 

 

Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή σελίδες 1-3233-64, 65-9899-132
 
 Βιβλίο Δασκάλου σελίδες 1-133134-194195-264
 
 Τετράδιο Εργασιών  σελίδες 1-4445-98, 99-143144-188
 

 

Φυσική Αγωγή Α'- Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλοβιβλίο
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Φυσική Αγωγή Ε'- ΣΤ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-2526-50, 51-104
 
 Βιβλίο Δασκάλου (Νέο) εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-50, 51-100101-156
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών (Νέο) εξώφυλλο, σελίδες 1-1516-2223-3031-56
 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο
σελίδες 1-2021-3031-3536-4041-4546-5051-6061-7576-9091-110111-130131-150
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-3637-7677-106107-138139-152
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλο, σελίδες 1-2526-52
 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή εξώφυλλο, σελίδες 1-3435-5657-88, 89-102103-112113-132133-152
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών εξώφυλλοβιβλίο
 

 

Οδηγός Νηπιαγωγού
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, σελίδες 1-140141-280281-432
 

 

Ιστορία Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-5051-100101-152
 
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο
 

 

Ιστορία Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-4950-99100-144
 
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο
 

 

Ιστορία Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-5051-100101-143
 
 Βιβλίο Δασκάλου Βιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών Βιβλίο
 

 

Θρησκευτικά Γ ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
Σελίδες 1-6, 7-1819-2526-3233-4445-5253-6465-7576-84, 85-100101-114,
115-128
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλοβιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών  
 

 

Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-67-1819-2829-3839-5657-6667-7677-8586-9495-108109-112
 
 Βιβλίο Δασκάλου ΕξώφυλλοΒιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών  
 

 

Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή  Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-45-89-1213-1617-2021-2324-2728-3132-3536-3940-4344-4647-5051-54, 55-5960-6465-68, 69-7273-7677-8081-8485-8889-9293-9798-101102-105106-109110-111,112-113114-115116-119120-124125-128
 
Βιβλίο Δασκάλου  ΕξώφυλλοΒιβλίο
 
Τετράδιο Εργασιών  
 

 

Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
Σελίδες 1-1011-1920-2728-3536-3839-4344-4748-5152-5758-65, 66-7071-7576-8283-89,90-9596-103104-110111-117118-128
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-51, 52-112
 
 Τετράδιο Εργασιών  
 

 

Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-4344-84, β τεύχος σελίδες 1-4344-88
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχοςγ τεύχοςδ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-40, γ τεύχος σελίδες 1-48, δ τεύχος σελίδες 1-36
 

 

Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-3233-4849-6465-8081-104, β τεύχος σελίδες 1-3233-7273-88
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-36, δ τεύχος σελίδες 1-44

 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-2526-5051-7576-100101-125126-150
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-192
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχοςγ τεύχοςδ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-38, β τεύχος σελίδες 1-34, γ τεύχος σελίδες 1-46, δ τεύχος σελίδες 1-38
 

 

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-3233-64, 65-9697-128129-168169-192
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-176
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα 
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-36, γ τεύχος σελίδες 1-40, δ τεύχος σελίδες 1-48
 

 

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-6061-8182-102103-113114-121122-152
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-200
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα 
α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-40
 

 

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο
σελίδες 1-89-5859-7273-106107-116117-134135-176
 
Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, σελίδες 1-168
 
Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα α τεύχοςβ τεύχοςγ τεύχοςδ τεύχος
α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-44, γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-44
 

 

Λεξικό Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Λεξικό Εξώφυλλο
σελίδες 1 - 142143 - 285