ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον γεγονός για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ήδη συμμετάσχει στη διαδικασία επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, που σχετίζεται με τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σε αυτό το επίπεδο, όπως είναι γνωστό, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των υπαρχόντων ανοιχτών και κλειστών λογισμικών, καθώς και των διαδικτυακών υπηρεσιών δεύτερης γενιάς (Web 2.0) στη διδασκαλία των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με ένα δωρεάν κι εύχρηστο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βασιζόμενη στις αρχές και τη φιλοσοφία της Επιμόρφωσης, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει για τους δημιουργούς της ένα Κέντρο Ψηφιακής Οργάνωσης της Διδασκαλίας τους και για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα την επισκεφθούν και θα τη χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους διδασκαλία μια Κοινωνική Εκπαιδευτική Κοινότητα Μάθησης

Κάποιες από τις εφαρμογές, που προτείνουμε, χρειάζονται ορισμένα πρόσθετα (plug-ins) για να λειτουργήσουν, τα οποία, εάν δεν υπάρχουν, χρειάζεται να εγκατασταθούν μία φορά στον υπολογιστή σας. 
Με γνώμονα πάντα τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στον ενεργό εκπαιδευτικό, ως ενεργοί και εμείς εκπαιδευτικοί είμαστε ανοιχτοί στις παρατηρήσεις σας αλλά και στις προτάσεις σας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: www.webteach.gr/