Αξιόλογες Σελίδες Εκπαιδευτικών

 

STRARARI.GR/ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο δικτυακός τόπος 'δάσκαλος' είναι ένας χώρος με υλικό για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Επίσης υπάρχει Πρόγραμμα διαχείρισης δημοτικών σχολείων , λεξικό ορολογίας υπολογιστών μαθήματα html ...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
Ασκήσεις παρουσιάσεις εργασίες έντυπα συνδέσεις ...
Στην σελίδα  θα βρείτε υλικό για την πιστοποίηση που περιλαμβάνει με  ασκήσεις και παρουσιάσεις  για την πιστοποίηση.

School-hki
Διαθεματικό περιοδικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με εκπαιδευτικό υλικό, θέατρο , προγράμματα comenius , socrates 

Γιάννης Μόκιας - ΔάσκαλοςΕργασίες Απόψεις Σχέδια διδ/λίας Υλικό σχολ. γιορτών Σχολική Νομοθεσία Χρήση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

Προσωπική Ιστοσελίδα εκπ-κού περιεχομένου του δάσκαλου Τάσου Ανδριανόπουλου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Κυκλοφοριακή Αγωγή  ,  Εργασίες για σχολικά εργαστήρια  ,Φύλλα εργασιών για όλες τις τάξεις. Εργασίες πολλαπλής επιλογής , κλειστού τύπου , συμπλήρωσης κενών , αντιστοίχισης , σταυρόλεξο , Διαθεματικές κ.λ.π. , με δυνατότητα αυτοαξιολόγησης , χρονομέτρησης και χρήσης εικονικού πληκτρολογίου

Τάσος Ανδριανόπουλος
Εκπαιδευτικό υλικο για  Γλώσσα - μαθηματικά ιστορία θρησκευτικά. Επίσης Συλλαβισμός  Ουσιαστικά Τονισμός Ρήματα Συνώνυμα - Αντίθετα  Ρήματα Αντωνυμίες Ουσιαστικά

4ο Δημοτικό Σχολείο ΙΛΙΟΥ 
Πιστοποίηση Βιβλία Εργασίες Τραγούδια Εγκυκλοπαίδεια 
Αφιερώματα Επικαιρότητα 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παραμύθια Προστασία Ρητά 
Βοηθήματα...

Infoplanet - Πλανήτης Πληροφόρηση (Chilias)
Παρουσιάσεις , περιλήψεις, αποσπάσματα βιβλίων, σχόλια γραμμένα από παιδιά, παραμύθια , παιχνίδια , μουσική ...
Πλίνθοι και κέραμοι...  
Προσωπική ιστοσελίδα του δασκάλου Σαπρίκη Χρίστου με κείμενα, φωτογραφίες, εκπαιδευτικό στη γλώσσα, τις  χειροτεχνίες ,τα μαθηματικά ,την ιστορία ,την  πληροφορική ...
Τσέπας Σταύρος
Η προσωπική ιστοσελίδα τ
με εργασίες και εφαρμογές ,υπηρεσιακά  έγγραφα, φωτογραφίες, παιχνίδια και ενημέρωση συνεδρίων.

ΘΩΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Εκπαίδευση , διδασκαλία και μαθηματικά. 'Ενα ιστολόγιο του εκπ/κού Ισιδώρου Γλαβά: blogs.sch.gr/isiglavas/