ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 7 
ΧείριστοΆριστο 
 
    Η αξιολόγηση του μαθητή είναι βασικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας. Λειτουργεί περισσότερο σαν ανατροφοδότηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή και λιγότερο σαν μέσο ελέγχου επίτευξης στόχων ή σύγκρισής του με τους υπόλοιπους μαθητές. Η αξιολόγηση του μαθητή είναι ευρύτερη διαδικασία από τη βαθμολόγηση. Περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η βαθμολογία του μαθητή είναι η ποσοτική απεικόνιση της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο μάθημα.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
 
   Η αξιολόγηση των μαθητών δημοτικού σχολείου στη Φυσική Αγωγή καθορίζεται διαφορετικά
  • για τους μαθητές των τάξεων Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄,
  • για τους μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄.
Η διαφοροποίηση αφορά τη διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
 
    Η αξιολόγηση των μαθητών γυμνασίου περιλαμβάνει την αφομοίωση του περιεχομένου του μαθήματος, την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και τη γενικότερη συμπεριφορά τους στο μάθημα, τη φυσική τους κατάσταση και την απόκτηση γνώσεων γύρω από θέματα φυσικής άσκησης και αθλητισμού.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
 
 
 
 
 
 
    
     Η αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου περιλαμβάνει την εξοικείωσή τους στις κινητικές και αθλητικές δεξιότητες των αντικείμενων που επιλέγουν, τις γενικότερες γνώσεις τους σε θέματα αθλητισμού και άσκησης, καθώς και την προσπάθεια,  το ενδιαφέρον και τη γενικότερη συμπεριφορά τους στο μάθημα.
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ